کتاب تاریخ لباس 5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان

کتاب تاریخ لباس 5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان

   کتاب تاریخ لباس 5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان | از آنجا که پوشیدن لباس یک ضرورت است ، هر کس این دین را نسبت به خویش احساس می کند که ظاهر خود را به خوشایندترین شکل ممکن به جهانیان عرضه کند. بنابراین پوشاک باید رنگ و طرحی هنرمندانه و زیبا داشته و هماهنگ با شرایط محیط و باب روز باشد. انگیزه تهیه این کتاب ، ارائه یک بررسی درباره شیوه لباس پوشیدن مردم همه اعصار به خواستاران آن است. همه تلاش من بر این بوده است که به گونه ای هر چه ساده تر پوشاک رایج هر دوره و در صورت امکان تاریخهای واقعی آنها را تصویر و تشریح کنم. از این رو وظیفه قابل ملاحظه ای بر دوش من قرار گرفت که انجام آن فراهم آوردن و به کارگیری اطلاعات وسیع حاصل از سالها مطالعه و کار بسیار در این

۷۱/۵۰۰تومان

 • توضیحات
 • نظرات (0)

توضیحات

پیشنهاد از طریق پیامک

کتاب تاریخ لباس 5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان

   کتاب تاریخ لباس 5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان | از آنجا که پوشیدن لباس یک ضرورت است ، هر کس این دین را نسبت به خویش احساس می کند که ظاهر خود را به خوشایندترین شکل ممکن به جهانیان عرضه کند. بنابراین پوشاک باید رنگ و طرحی هنرمندانه و زیبا داشته و هماهنگ با شرایط محیط و باب روز باشد. انگیزه تهیه این کتاب ، ارائه یک بررسی درباره شیوه لباس پوشیدن مردم همه اعصار به خواستاران آن است. همه تلاش من بر این بوده است که به گونه ای هر چه ساده تر پوشاک رایج هر دوره و در صورت امکان تاریخهای واقعی آنها را تصویر و تشریح کنم. از این رو وظیفه قابل ملاحظه ای بر دوش من قرار گرفت که انجام آن فراهم آوردن و به کارگیری اطلاعات وسیع حاصل از سالها مطالعه و کار بسیار در این زمینه را می طلبید.

کتاب تاریخ لباس 5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان

کتاب تاریخ لباس 5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان

   من پژوهش خود را به منابع اصلی معاصر، از قبیل سکه ، تندیسه، فرش دیواری ، نقاشی یا تزیینهای موجود از دوره های مختلف محدود کرده ام.هدف من ساده نمودن لباسهای اصلی، به ویژه پوشاک دوره باستان، با اجتناب از به کار بردن غیر ضروری نامهای خارجی ، بوده است. در این راستا پی بردم که برخی از نویسندگانی که در این زمینه کار کرده اند، بر سر معنای اصلاحات موجود، و اغلب با اهمیت تفاهم ندارند.مصائب وارد بر کشور فرانسه در سال 1940 توقف موقت ارسال طرحهای فرانسوی برای زنان امریکا را در پی داشت ، که خود موقعیتی مناسب برای طراحان امریکایی فراهم آورد تا مهارت و خلاقیتهای خود را در این عرصه به نمایش گذارند.

کتاب تاریخ لباس 5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان

کتاب تاریخ لباس 5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان

آنان به موفقیتهایی نیز نایل آمدند، ولی حاصل کارشان اعتبار و وجهه طرحهای طراحان مشهور فرنسوی را بدست نیاورد.استعدادهای فوق العاده ای که سالها در اقتباس و کپی کردن به کار رفته بود، در مسأله خلاقیت به کار افتاد.برای آنکه بتوان جای طراحان فرانسوی را گرفت به زمان طولانی نیاز است، وپذیرش هر موقعیتی با اکراه همراه خواهد بود.امید است که مسأله تولید پارچه هایی انحصاری به همت سازندگان پارچه های با کیفیت عالی آمریکایی به آسانی حل گردد. در حالی که حفظ ارتباط با لندن بهره گیری از مدهای پوشاک مردانه را امکان پذیر می سازد، محدودیتی که ایالات متحده ، درباره کت و شلوار ویکتوری و بالاپوش اعمال می کند، طراحان لباس مردانه را وادار خواهد ساخت تا دوران سخت این جنگ را پشت سر بگذارند.

کتاب تاریخ لباس 5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان

فهرست کتاب تاریخ لباس 5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان

 • فصل یک
 • مصریان 3000- 525 ق – م
 • فصل دو
 • بابلیان و آشوریان 1500- 550 ق م
 • فصل سه
 • یونان باستان 1500 – سده اول ق.م
 • فصل چهار
 • رم باستان. سده اول قبل از میلاد تا پنجم میلادی
 • فصل پنج
 • ایران باستان.از  550 م تا جنگهای صلیبی
 • فصل شش
 • مردم اروپای شمالی نخستین سده های میلادی
 • فصل هفت
 • بیزانس .سده جهارم میلادی تا قرون وسطی
 • فصل هشت
 • ایتالیای قرون وسطی یا گوتیک
 • فصل نه
 • فرانسه قرون وسطی یا گوتیک
 • فصل ده
 • انگلستان قرون وسطی یا گوتیک
 • فصل یازده
 • فلاندرز و آلمان قرون وسطی یا گوتیک
 • فصل دوازده
 • رنسانس ایتالیا
 • فصل سیزده
 • پف و چاک لباس به شیوه آلمانی. نیمه نخست سده شانزدهم میلادی
 • فصل چهارده
 • فرانسه در دوران رنسانس . والوا .شارل هشتم 1498 – 1483 . لویی دوازدهم 1515 – 1498
 • فصل پانزده
 • فرانسه در دوران رنسانس . والوا. فرانسوای اول 1547 –  1515 . هانری دوم 1559 – 1547
 • فصل شانزده
 • فرانسه در دوران رنسانس. والوا.شارل نهم 1574 – 1560 . هانری سوم 1589 – 1574
 • فصل هفده
 • هیسپارنو – مورسک. دوران اسپانیا
 • فصل هجده
 • اسپانیا در سده شانزدهم
 • فصل نوزده
 • اسپانیا در نقاشیهای ولاسکویز
 • فصل بیست
 • انگلستان در دوران رنسانس. تیودورها . هنری هفتم 1509 – 1485 . هنری هشتم 1547 – 1509
 • فصل بیست و یک
 • انگلستان در دوران رنسانس . ادوارد ششم 1553 – 1547 . ماری 1558 – 1553 . الیزابت 1603 – 1558
 • فصل بیست و دو
 • هانری جهارم و ماری دومدیسی 1617 – 1610 – 1589
 • فصل بیست و سه
 • لویی سیزدهم 1643 – 1610
 • فصل بیست و چهار
 • انگلستان در دوران جیمز اول 1625 – 1603 . چارلز اول 1649 – 1625
 • فصل بیست و پنجم
 • انگلستان در دوران کرامول . پوریتان 1660 – 1649
 • فصل بیست وشش
 • فرانسه در دوران لویی چهاردهم. نخستین دوره 1661 – 1644
 • فصل بیست و هفت
 • فرانسه در دوران لویی چهاردهم . دوره دوم 1670 – 1661
 • فصل بیست و هشت
 • فرانسه در دوران لویی چهاردهم . سومین دوره 1715 – 1670
 • فصل بیست و نه
 • دوران بازگشت سلطنت انگلستان ( رستوراسیون) . چارلز دوم 1685 – 1660
 • جیمز دوم 1689 – 1685
 • فصل سی
 • فرانسه در دوران لویی پانزدهم  1772 – 1715
 • فصل سی و یک
 • فرانسه در دوران لویی شانزدهم و ماری آنتوانت  1774  تا انقلاب فرانسه  1789
 • فصل سی و دو
 • انقلاب فرانسه 1795 – 1789
 • فصل سی و سه
 • دوره دیرکتوار (فرانسه )  1799 – 1795
 • فصل سی و چهار
 • دوران کنسولی و امپراتوری نخست فرانسه 1815 – 1799
 • فصل سی و پنج
 • دوره بازگشت سلطنت به فرانسه . لویی هجدهم 1824 – 1815 . شارل دهم 1830 – 1824
 • فصل سی و شش
 • طرحهای انگلیسی 1830 – 1790
 • فصل سی و هفت
 • فرانسه در دوران لویی – فیلیپ 1848 – 1830
 • فصل سی و هشت
 • فرانسه. جمهوری دوم 1852 – 1848 . امپراتوری دوم 1870 – 1852
 • فصل سی ونه
 • انگلستان در دوران ویکتوریا  1901 – 1837
 • فصل چهل
 • طرحهای فرانسوی 1880 – 1870
 • فصل چهل و یک
 • طرحهای فرانسوی  1890 – 1880
 • فصل چهل و دو
 • طرحهای فرانسوی 1900 – 1890
 • فصل چهل و سه
 • پوشاک مردانه 1942 – 1900
 • فصل چهل و چهار
 • فرانسه 1910 – 1900
 • فصل چهل و پنج
 • فرانسه 1920 – 1910
 • فصل چهل وشش
 • فرانسه 1930 – 1920
 • فصل چهل و هفت
 • طرحهای فرانسوی  1942 – 1930
 • فصل چهل و هشت
 • سال 1947 و جلوه های نو
 • فصل چهل و نه
 • سالهای 1958 – 1948

 

 • انتشارات : انتشارات توس
 • مترجم : شیرین بزرگمهر
 • تعداد صفحه : 527
 • طول × عرض :  17 × 24

کتاب تاریخ لباس 5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان

تاریخ لباس 5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب تاریخ لباس 5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان”

مشترک شدن در خبرنامه ما

مشترک شدن در خبرنامه ما

برای اطلاع از آخرین اطلاعات و بروزرسانی ها در خبر نامه ما عضو شوید

اشتراک شما ایجاد شد