کتاب تاریخ پارچه و نساجی در ایران

۲۲/۰۰۰تومان

   در طول زمان، پارچه تنها برای محافظت از بدن به کار نرفته، بلکه با ذوق و تنوع طلبی انسان همراه شده و مفهوم جدیدی یافته است. احساس خودآرایی و زیبایی باعث شده است که پوشاک، دیگر به عنوان یک نیاز اساسی مطرح نشود، بلکه به نوعی مظهر زیبایی برای انسان تبدیل گردد. در طی مطالعات، مشخص شده که پارچه بافی سریع تر از سایر صنایع بشری به وجود آمده است

توضیحات
پیشنهاد از طریق پیامک

کتاب تاریخ پارچه و نساجی در ایران

   مقدمه کتاب تاریخ پارچه و نساجی در ایران | در طول زمان، پارچه تنها برای محافظت از بدن به کار نرفته، بلکه با ذوق و تنوع طلبی انسان همراه شده و مفهوم جدیدی یافته است. احساس خودآرایی و زیبایی باعث شده است که پوشاک، دیگر به عنوان یک نیاز اساسی مطرح نشود، بلکه به نوعی مظهر زیبایی برای انسان تبدیل گردد. در طی مطالعات، مشخص شده که پارچه بافی سریع تر از سایر صنایع بشری به وجود آمده است.

textile_and_textile_history_in_iran

دانلود کتاب تاریخ پارچه و نساجی در ایران

   اما جنس و نوع منسوجی که بشر برای اولین با از آن استفاده کرده است، مشخص نیست. از دیدگاه اقتصادی یکی از مهم ترین نیازهای یک جامعه، لباس است. زیرا کالایی است که هرگز نمی توان از تهیه، تولید و مصرف آن باز ماند. تاریخ پارچه بافی در ایران نشان می دهد که پارچه بافی در زمان های مختلف، متکی بر حمایت پادشاهان بوده و هر گاه مورد حمایت قرار گرفته به اوج پیشرفت خود رسیده است.

textile_and_textile_history_in_iran

کتاب تاریخ پارچه و نساجی در ایران

   سال ها پیش ایرانیان نه تنها انواع پارچه های زیبا و نفیس را تولید می کردند، بلکه مقادیر زیادی پارچه به سایر کشورها نیز صادر می کردند که نمونه هایی از آن ها اکنون زینت بخش موزه ها و مجموعه های خصوصی در جهان است. لذا برای شناخت وضعیت پارچه و نساجی در ایران، قبل از هر چیز، پیشینه آن باید مورد بررسی قرار گیرد. کتاب حاضر مجموعه ای است که وضعیت نساجی ایران را در ادوار مهم تاریخی بررسی می کند و انواع منسوجات، شیوه های تزئینی پارچه و مراکز مهم بافت را در هر دوره مورد بررسی قرار می دهد.در دوره های گذشته، منسوجات از الیاف طبیعی تهیه می شدند و این مواد در برابر عوامل طبیعی فاسد می شدند و از بین می رفتند، لذا نمونه های اندکی از پارچه های ادوار قدیمی ایران به دست آمده است.

textile_and_textile_history_in_iran

قیمت کتاب تاریخ پارچه و نساجی در ایران

   بنابراین بررسی وضعیت نساجی در این دوران بر اساس مستنداتی است که از آثاری مانند حجاری ها، مهرها و سایر اشیا که غالبا بر نوع پوشاک مردم آن دوره متکی است به دست آمده است. لیکن از دوره ی هخامنشی به بعد بر اساس نمونه های منسوجات یافت شده می توان به نتایج بهتری دست یافت. کاوش ها ی باستان شناسی نشان می دهند که قدمت پارچه بافی در ایران به حدود ده هزار سال پیش می رسد.

textile_and_textile_history_in_iran

   بنابراین می توان دریافت که انسان قبل از مهارت در پارچه بافی، باید هنر و مهارت ریسندگی و تولید نخ را فرا گرفته باشد و سپس از نخ هایی که به طور دستی تهیه می نمود، پارچه بافته و آن را با مواد رنگزای طبیعی و خاک های ملون موجود در محیط زندگی خود رنگ کرده باشد تا زیباتر جلوه کند. لذا بررسی تحول و تکامل صنایع ریسندگی، بافندگی و چاپ پارچه در ابتدا ضروری به نظر می رسد تا خوانندگان با پیشینه ی این صنایع بهتر آشنا شوند. اندیشمندان ایرانی و خارجی به بررسی هنرهای ایران در دوره های مختلف پرداخته اند که گاهی بخش کوچکی از مطالعات خود را نیز به منسوجات ایرانی اختصاص داده اند. این کتاب به منظور ارائه ی اطلاعات کافی در مورد پارچه بافی و نساجی ایران تدوین شده که امید است مورد استفاده ی دانشجویان و علاقمندان قرار گیرد.

فهرست کتاب تاریخ پارچه و نساجی در ایران

 • فصل اول: نگاهی اجمالی به تحول ریسندگی، بافندگی و رنگرزی و چاپ پارچه
 • فصل دوم: تاریخچه ی پارچه بافی در ایران
 • فصل سوم: پارچه بافی در ایران باستان تا دوره ی ساسانی
 • فصل چهارم: پارچه و نساجی در دوره ی ساسانی
 • فصل پنجم: پارچه و نساجی ایران در چهار قرن اولیه ی اسلامی
 • فصل ششم: پارچه و نساجی در دوران آل بویه و سلجوقی
 • فصل هفتم: پارچه و نساجی در دوره ی مغول و تیموری
 • فصل هشتم: پارچه و نساجی در دوره ی صفوی
 • فصل نهم: پارچه و نساجی در دوره ی قاجار
 • فصل دهم: وضعیت پارچه و نساجی از دوره ی پهلوی به بعد

textile_and_textile_history_in_iran

 • نویسنده: دکتر فریده طالب پور
 • تعداد صفحات: 244 صفحه
 • طول: 16.5 سانتی متر
 • عرض: 23.5 سانتی متر

textile_and_textile_history_in_iran

تاریخ پارچه و نساجی