کتاب رودوزی در ایران

کتاب رودوزی در ایران

نساجی و تاریخ لباس و انواع دوخت ها مو ضوع های کاملأ مرتبط با هم هستند. به این معنا که به طور مستقیم بر یکدیگر اثر می گذارند و از همدیگر تأ ثیر می پذیرند، هرگاه در جامعه ای سنت وعادت استفاده از لباسهای متنوع رواج داشته باشد به پشتوانه آن ، صنعت نساجی  رونق می گیرد و به همان  نسبت ، هرگاه در جامعه ای پارچه های متنوع تولید گردد مردمان به استفاده بیشتر از آن به همراه شیوه های مختلف دوختی ترغیب می شوند و خواه ناخواه تحولات و تغییراتی در وضع پوشاک واستفاده از تزئینات روی لباس

۴۹/۵۰۰تومان

 • توضیحات

توضیحات

پیشنهاد از طریق پیامک

کتاب رودوزی در ایران

   مقدمه کتاب رودوزی در ایران | نساجی و تاریخ لباس و انواع دوخت ها مو ضوع های کاملأ مرتبط با هم هستند. به این معنا که به طور مستقیم بر یکدیگر اثر می گذارند و از همدیگر تأ ثیر می پذیرند، هرگاه در جامعه ای سنت وعادت استفاده از لباسهای متنوع رواج داشته باشد به پشتوانه آن ، صنعت نساجی  رونق می گیرد و به همان  نسبت ، هرگاه در جامعه ای پارچه های متنوع تولید گردد مردمان به استفاده بیشتر از آن به همراه شیوه های مختلف دوختی ترغیب می شوند و خواه ناخواه تحولات و تغییراتی در وضع پوشاک واستفاده از تزئینات روی لباس به وجود می آید.

roudouzi_book_in_iran

کتاب رودوزی در ایران

   انگیزه پدید آوردن پوشاک و اختراع جامه ، ناشی از نیاز آدمی به دفاع تن خود در برابر  عوارض طبیعی به ویژه سرما و گرما بوده است اما همان سان که هر وسیله زندگی ، هنگامی که از حد رفع  نیازهای ابتدائی و نخستین خارج شد ، حالت تفنن به خود می گیردو در طول زمان از شکل اولیه و صورت ساده خود بیرون می آیدو وسیله هنرنمایی و ابراز سلیقه می گردد، تن پوش آدمیان نیز در سرگذشت بس  شیرین خود  به مقتضای اقلیم زیست ، درجه  تمدن و فرهنگ ، عقاید مذهبی و آداب و رسوم ،  دستخوش  دگرگونی های بی شمار و شگفت انگیزی شده است که  عوامل اجتماعی و اقتصادی  و ارتباطی  به ویژه  سلیقه  و ابتکار پوشندگان در تکامل و تنوع آن سهم بسزایی داشته است.

فهرست مطالب کتاب رودوزی در ایران

 • فصل اول: تاریخچه سرمه دوزی
 • فصل دوم: پته دوزی
 • فصل سوم: روبان دوزی
 • فصل چهارم: کاموا دوزی
 • فصل پنجم: تکه دوزی
 • فصل ششم : سوزن بافی
 • فصل هفتم : گل با نوار تیتانیوم
 • فصل هشتم : پیله دوزی – لایه دوزی – آجیده دوزی
 • فصل نهم : هنر کوئیلینگ با نوار اریب یا روبان

roudouzi_book_in_iran

 • انتشارات : تهران ،نشر اتحاد
 • نویسنده : فاطمه احمدی
 • تعداد صفحه : 368
 • طول × عرض :  17 × 24
مشترک شدن در خبرنامه ما

مشترک شدن در خبرنامه ما

برای اطلاع از آخرین اطلاعات و بروزرسانی ها در خبر نامه ما عضو شوید

اشتراک شما ایجاد شد