کتاب جامع طراحی اندام

کتاب جامع طراحی اندام

   آموزش طراحی اندام و لباس آموزشی است که طی آن به هنرجو کمک می شود تا با اصول و روشهای اولیه طرح اندام و طرح های مختلف و متنوع لباس آشنا شده و بصورت عملی بکار بندد و بتواند آموخته هایش را بطور صحیح و اصولی بکار گیرد. آگاهی جامع و کامل از آناتومی بدن و چگونگی شکل گیری ماهیچه ها و نوع قرار گرفتن استخوان ها و جایگاه هر یک به هنرجو کمک می کند اندام نرمال و متعادل را بشناسد …

۱۴/۸۵۰تومان

 • توضیحات

توضیحات

پیشنهاد از طریق پیامک

کتاب جامع طراحی اندام

   کتاب جامع طراحی اندام | آموزش طراحی اندام و لباس آموزشی است که طی آن به هنرجو کمک می شود تا با اصول و روشهای اولیه طرح اندام و طرح های مختلف و متنوع لباس آشنا شده و بصورت عملی بکار بندد و بتواند آموخته هایش را بطور صحیح و اصولی بکار گیرد. آگاهی جامع و کامل از آناتومی بدن و چگونگی شکل گیری ماهیچه ها و نوع قرار گرفتن استخوان ها و جایگاه هر یک به هنرجو کمک می کند اندام نرمال و متعادل را بشناسد.

کتاب جامع طراحی اندام

کتاب جامع طراحی اندام

   در این کتاب ممکن است تنها کپی برداری و یک هدف سطحی به نظر آید اما بعد از تمرین و ممارست شرایط را به گونه ای می نماید که هنرجویان بتوانند در مواجهه مستقیم با موضوعات مطرح شده به هدف کلی که شناخت اصول طراحی اندام و لباس، به منظور طرح مناسب اندام است برسند. هم چنین با درهم شکستن سیستم یکنواخت در طراحی اندام و لباس و ایجاد شناخت کافی و خلاقیت در عمل با استفاده از تکنیک های مختلف و بکارگیری ابزارهای مختلف طراحی یکی دیگر از هدف هاست که امید است با بکار بستن اصول بیان شده هنرجو به نوع آوری طرح های جدید لباس برسد.

کتاب جامع طراحی اندام

کتاب طراحی اندام

کتاب جامع طراحی اندام

فهرست کتاب جامع طراحی اندام

 • فصل اول: ابزار طراحی
 • فصل دوم: شناخت اندام
 • فصل سوم: حرکت اندام
 • فصل چهارم: حجم اندام
 • فصل پنجم: طراحی سر و چهره
 • فصل ششم: شکل گیری خطوط روی اندام
 • فصل هفتم: طراحی اجزای لباس
 • فصل هشتم: آستین
 • فصل نهم: انواع دامن
 • فصل دهم: انواع شلوار
 • فصل یازدهم: روسری و مقنعه
 • فصل دوازدهم: طراحی نقوش پارچه
 • فصل سیزدهم: تاثیر بصری خطوط
 • فصل چهاردهم: جنسیت پارچه
 • فصل پانزدهم: تاریخ لباس (پوشاک بانوان)
 • فصل شانزدهم: پوشش های اسلامی برگرفته از لباس های سنتی

کتاب های طراحی لباس

 • نویسنده: عفت حاجیان نژاد
 • تعداد صفحات: 296
 • طول: 5/16 سانتی متر
 • عرض: 5/23 سانتی متر

مشترک شدن در خبرنامه ما

مشترک شدن در خبرنامه ما

برای اطلاع از آخرین اطلاعات و بروزرسانی ها در خبر نامه ما عضو شوید

اشتراک شما ایجاد شد