bahman

کتاب صوتی رمز موفقیت در بازاریابی شبکه ای

کتاب صوتی رمز موفقیت در بازاریابی شبکه ای

کتاب صوتی رمز موفقیت در بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای حقیقتا با تغییر زندگی انسانهای بیشماری، به صورت چشمگیر، در حال فراگیری جهان است. براستی این صنعت در دل مردم سراسر جهان، امید افزایش درآمد و بهبود سبک زندگی را زنده کرده است. بازاریابی شبکه ای یکی از پردرآمدترین حرفه ها در دنیاست. به نظر نویسنده نشریه موفقیت: “این صنعت یکی از قدرتمندترین روشهای دستیابی به مصرف کننده می باشد”…

لینک های مرتبط:
کتاب های مدریت کسب و کاررمز موفقیت در بازاریابی شبکه ای

۹/۰۰۰تومان

  • توضیحات

کتاب صوتی رمز موفقیت در بازاریابی شبکه ای

کتاب صوتی رمز موفقیت در بازاریابی شبکه ای | موفقیت یا شکست در 90 روز نخست

بازاریابی شبکه ای حقیقتا با تغییر زندگی انسانهای بیشماری، به صورت چشمگیر، در حال فراگیری جهان است. براستی این صنعت در دل مردم سراسر جهان، امید افزایش درآمد و بهبود سبک زندگی را زنده کرده است. بازاریابی شبکه ای یکی از پردرآمدترین حرفه ها در دنیاست. به نظر نویسنده نشریه موفقیت: "این صنعت یکی از قدرتمندترین روشهای دستیابی به مصرف کننده می باشد".

کتاب صوتی رمز موفقیت در بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای صنعتی است که بالغ بر پنجاه سال قدمت دارد. برآورد می شود بالغ بر 7/7 میلیون نفر در آمریکا به فعالیت در این صنعت اشتغال دارند. صنعت بازاریابی شبکه ای اکنون در بیش از 125 کشور دنیا وارد شده است و روزانه بیش از 21400 نفر در سراسر دنیا به نوعی با این صنعت ارتباط پیدا می کنند.

کتاب صوتی رمز موفقیت در بازاریابی شبکه ای

 

  • ناشر: شرکت شادن پژواک
  • نویسنده: H.H. Quek

لینک های مرتبط:
کتاب های مدریت کسب و کاررمز موفقیت در بازاریابی شبکه ای