کتاب 101 چیزی که در مدرسه مد آموختم

کتاب 101 چیزی که در مدرسه مد آموختم

   برنامه آموزشی خوب در طراحی مد، دانش آموزان این رشته را به ارائه راه حل های آگاهی بخش و خلاقانه برای حل مشکلات مردم در لباس پوشیدن ترغیب می کند. در سالهای تدریسم، دریافته ام که بزرگترین مانع بر سراین هدف، کسب مهارت تکنیکی یا اطلاعات کافی و روش گرانه نیست. امروزه با در دسترس بودن اطلاعات، احتمالا یک کودک معمولی هشت ساله، نکته بین تر و پیچیده تر از هر زمان دیگری است و فهم بهتری از مد دارد. در واقع بزرگترین مشکل، پذیرش نیاز به طراحی برای آدم های واقعی است. تعبیر بسیاری از دانش آموزان و گاهی مربیان این است که واقعیت، دشمن خلاقیت است.

۸/۸۰۰تومان

  • توضیحات

توضیحات

پیشنهاد از طریق پیامک

کتاب 101 چیزی که در مدرسه مد آموختم

مقدمه کتاب 101 چیزی که در مدرسه مد آموختم | برنامه آموزشی خوب در طراحی مد، دانش آموزان این رشته را به ارائه راه حل های آگاهی بخش و خلاقانه برای حل مشکلات مردم در لباس پوشیدن ترغیب می کند. در سالهای تدریسم، دریافته ام که بزرگترین مانع بر سراین هدف، کسب مهارت تکنیکی یا اطلاعات کافی و روش گرانه نیست. امروزه با در دسترس بودن اطلاعات، احتمالا یک کودک معمولی هشت ساله، نکته بین تر و پیچیده تر از هر زمان دیگری است و فهم بهتری از مد دارد. در واقع بزرگترین مشکل، پذیرش نیاز به طراحی برای آدم های واقعی است. تعبیر بسیاری از دانش آموزان و گاهی مربیان این است که واقعیت، دشمن خلاقیت است.

کتاب 101 چیزی که در مدرسه مد آموختم

کتاب 101 چیزی که در مدرسه مد آموختم

   به اعتقاد آنها توجه به مشتری واقعی با نیازهای واقعی با خلاقیت تعارض دارد. آنها تجربه ی واقعی را به معنای جان کندن و تن دادن به امری پیش پا افتاده و معمولی می دانند که همیشه با ترس همراه است. در نتیجه بیشتر برنامه های آموزشی بر این تئوری و کاربردهای عملی آن تاکید دارد که امری اجتناب ناپذیر در نظر گرفته می شود. اغلب به نظر می رسد که دانش آموزان بیشتر ایده طراحی می کنند تا لباس.

کتاب 101 چیزی که در مدرسه مد آموختم

کتاب 101 چیزی که در مدرسه مد آموختم

   به عنوان یک طراح مشغول به کار، زمان زیادی را صرف کردم تا اهمیت شناخت مشتری زنده و واقعی را بفهمم و اینکه چه می پوشد و چه نمی پوشد. این امر نه تنها عاملی بازدارنده بر سر خلاقیتم نبود بلکه شروع خلاقیت واقعی من محسوب می شود. خلاقیت به چه کار می آید اگر از ذهن مخاطب نشات نگیرد و آن را با دنیای واقعی مرتبط نسازد؟

کتاب 101 چیزی که در مدرسه مد آموختم

کتاب های طراحی لباس

   هدف اصلی کتاب این نیست که به دانش آموزان توانایی تکنیکی بخشد یا خلاقیت آنها را به چالش بکشد بلکه بنا دارد راه هایی به آنها نشان دهد که این دو را به هم پیوند بزند. تلاش کرده ایم با یادآورهای کوچک، معیارهای ارزیابی و عوامل ایجاد کننده انگیزه، به دانش آموزان کمک کنیم تا بتوانند مشکلات واقعی را خلاقانه و مسائل خلاقانه را با دیدی واقع گرا حل کنند

کتاب 101 چیزی که در مدرسه مد آموختم

 

  • نویسنده: آلفردو کابررا
  • مترجم: پرند طاهری
  • انتشارات: کتاب وارش
  • تعداد صفحات: 101
  • طول: 5/16
  • عرض: 5/11

کتاب 101 چیزی که در مدرسه مد آموختم

101 چیزی که در مدرسه مد آموختم

مشترک شدن در خبرنامه ما

مشترک شدن در خبرنامه ما

برای اطلاع از آخرین اطلاعات و بروزرسانی ها در خبر نامه ما عضو شوید

اشتراک شما ایجاد شد