سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

کتاب نورپردازی تکچهره

نام کتاب: نورپردازی تک چهره| چندین سال قبل هنگامی که از من خواستند تا ایده های بنیادی ای را که در کتاب قبلی ام، نورپردازی درعکاسی، مطرح شده بود بسط و توسعه دهم، ابتدا فکر کردم کار چندان شاقی نخواهد بود. طرحی بلند بالا و تفصیلی تهیه کردم که شامل همه ی شاخه های عکاسی در استدیو می شد. انتظار داشتم تمام آن جزئیات جالب را به خوانندگانم منتقل کنم که همیشه در ذهنم بود، اما نتوانسته بودم در چارچوب اولین کتاب بگنجانم. اما به محض آنکه دست به این کار جدی زدم و بررسی مطالعات را شروع کردم، دریافتم سنگی بزرگ برداشته ام. باید می دانستم که موضوع نورپردازی تکچهره ی مدرن، خود به تنهایی مستلزم یک جلد کتاب ...

نویسنده : والترنرنبرگ

دسته بندی : عکاسی، سینما، فیلمبرداری

وضعیت : موجود است


38000

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

مقدمه کتاب نورپردازی تکچهره

   مقدمه کتاب نورپردازی تکچهره | چندین سال قبل هنگامی که از من خواستند تا ایده های بنیادی ای را که در کتاب قبلی ام، نورپردازی در عکاسی، مطرح شده بود بسط و توسعه دهم، ابتدا فکر کردم کار چندان شاقی نخواهد بود. طرحی بلند بالا و تفصیلی تهیه کردم که شامل همه ی شاخه های عکاسی در استودیو می شد. انتظار داشتم تمام آن جزئیات جالب را به خوانندگانم منتقل کنم که همیشه در ذهنم بود، اما نتوانسته بودم در چارچوب اولین کتاب بگنجانم. اما به محض آنکه دست به این کار جدی زدم و بررسی مطالعات را شروع کردم دریافتم سنگی بزرگ برداشته ام. باید می دانستم که موضوع نورپردازی تکچهره ی مدرن، خود به تنهایی مستلزم یک جلد کتاب است.

کتاب نورپردازی تکچهره

   هر قدر بیشتر کار کردم بیشتر دریافتم که دانش چیزی ست سه بعدی که عمق آن را پایانی نیست. پس بار دیگر شروع کردم: شروع به اندیشه و تجربه، تحلیل عکس ها و ثبت شیوه ها و واکنش مردم. از هنگام بازگشتم به پشت (نیمکت مدرسه) پنج سال به این منوال گذشت. حاصل آن همه، کتاب نورپردازی تکچهره فراروی شماست. امیدوارم با من هم عقیده باشید که فقط هنگامی دست و بالمان برای خلق اثری باز است که درک کاملی از کار خود داشته باشیم. من طی صفحات آینده در طلب درک کامل تری از نورپردازی در عکاسی، آنگونه که برای تکچهره بکار می رود هستم و امیدوارم شما مرا همراهی کنید. تنوعی از کتاب عکاسی را مشاهده نمایید.

خرید کتاب نورپردازی تکچهره

   از ما انتظار دارند که در عکاسی خاص تکچهره نه تنها ظاهرمردم بلکه ماهیت آنها را نیز نشان دهیم. پس همزمان با اینکه تصویر کردن تمامیت سرشت انسانی، و نه فقط ظاهر او را هدف قرار می دهیم، باید شباهت عاطفی را با شباهت صوری منتقل کنیم. اما هنگامی که از مردم بمنظور تزئین یا اگهی تبلیغاتی عکس می گیریم مدل انسانی را صرفاً  به مثابه دستمایه یی خام به کار گرفته ایم، همانگونه که مجسمه ساز از سنگ خود استفاده می کند. هدف ما در اینجا باز نمایی عینی نیست، بلکه انتقال یک ایده از طریق یک نماد انسانی و بیان خودمان است به عنوان واکنش عکاس نسبت به آن نماد.

توضیحات کتاب نورپردازی تکچهره

   این تکالیف متفاوت، ایجاب می کند که ادراک حسی مان وسیع و جستجوگر، دریافتمان عمیق باشد؛ و در عین حال تکنیک باید آن قدر انعطاف پذیر بماند تا بیان آزادانه ی بینش و تجربه ما را میسر سازد. نورپردازی، که مهم ترین عامل منفرد بیان از طریق عکاسی است، به ویژه باید همیشه یک مقوله شخصی بماند. رویکرد آگاهانه و هوشمندانه به نورپردازی همان قدر مهم است که کاربرد بی نقص آن. کسانس که معتقدند میتوان روش های  نورپردازی را در تعدادی فرمول خلاصه و بعد به راحتی گرته برداری کرد با ناکامی مواجه می شوند. هر تلاشی برای استاندارد کردن روش های نورپردازی (و نیل به اطمینان خاطر از این طریق) بی بر و برگشت منجر به مکانیکی شدن عکاسی خواهد شد.

   ایجاد الگویی خوشایند از نور و سایه به صرف خوشایند بودن کافی نیست؛ عکاسی باید کاری بیش از ارضای حسزیبایی شناسی انجام دهد. اگر قرار است عکاسی چیزی بیشتر از یک واسطه ی بازسازنده باش دباید واقعیت را فشرده و خلاصه کند؛ عکاسی باید کاری بیشتر از یک واسطه ی بازسازنده باشد، باید واقعیت را بازسازی و فشرده کند؛ باید به بینش شخصی ما از زندگی استقلال بخشد و تداعی های اندیشه و احساس را برانگیزاند. پس اجازه دهید نور و سایه را به مثابه یک نیروی روانی، و نه فقط یک پدیده فیزیکی، به رسمیت شناسیم. شاید فقط در این صورت بتوان تجربه و همچنین تاثیرات بعدی را منتقل کرد.

   مهارت تکنیک عکاسی به خودی خود بی معناست؛ شکوه بی جانش هیچ حاصلی ندارد. فقط با تشدید و خلوص نیت و با کاربرد هوشمندانه ی مهارت تکنیکی ست که میتوانیم تکلیف واقعیمان را انجام دهیم: یعنی خلق زبان از طریق به سخن واداشتند عکس ها.  اما پیش از آنکه به سمت قلل بیان شخصی و پیروزی تصویری عزیمت کنیم باید بر ابراز خود تسلط یابیم. باید بدانیم که به چشم نمیتوان اعتماد کرد. ذهن مستعد تر از آنست که مارا به نادیده گرفتن آنچه نمیپسندیم وادار کند. بنابراین باید بکوشیم نور را آگاهانه و سنجیده بکارببریم، بجای آنکه تکیه بر چیزی کنیم که به طور اتفاقی و به اقتضای موقع خوشایند مینماید.

   ممکن است بعضی از جزئیاتی که باید فرا گیریم بدیهی بنظر آیند. اما اغلب اوقات درست همین جزئیات بدیهی در گرماگرم عکس گرفتن فراموش می شوند. من خیلی خوب میدانم که عکس های خوب صرفا از دانش کتابی حاصل نشده اند. استعداد ذاتی بنیاد واقعی چنین عکس هایی ست. از طرفی نمیتوان چندان بر این نکته تاکید کرد که استعداد ذاتی منجر به موفقیت شخصی می شود، مگر آنکه تحت حمایت دانش قرار گیرد؛ دانشی چنان به کمال که ما را، حتی نیم آگاهانه، راهنمایی کند تا خطاهای مقدماتی و تمایلات غیر ضروری را به کمک تخصص تکنیکی پشت سر بگذاریم. این کار تلویحاً بر چیزی بیش از دانش سطحی و اعمال محدود و عادی اشارت دارد. مستلزم یک بررسی تحلیلی از گستره ی روش های نورپردازی و وقوف کامل به تمام چیزهایی ست که با بازی نور و سایه خلق می شوند. و از همینجاست که ما آغاز میکنیم.

فهرست کتاب نورپردازی تکچهره 

 • بخش اول_اصول نورپردازی:
 • واژگان و انواع نورپردازی
 • جلوه های اصلی انواع نورپردازی
 • نورپردازی مرکزی
 • نورپردازی غیرمرکزی
 • نورپردازی اریب
 • نورپردازی کناری
 • نورپردازی کناری_ پشت سر
 • نورپردازی پشت سر
 • کاربرد انواع نورپردازی برای صورت
 • بخش دوم_ کاربردهای اصلی:
 • تمام رخ
 • نورپردازی مرکزی
 • نورپردازی اریب
 • نورپردازی کناری
 • نورپردازی کناری_پشت سر
 • نورپردازی حاشیه یی
 • نورپردازی از پشت سر
 • سه چهارم و هفتم هشتم رخ
 • نورپردازی مرکزی
 • نورپردازی غیرمرکزی
 • طرف نزدیک
 • طرف دور
 • نورپردازی اریب
 • طرف نزدیک
 • طرف دور
 • نورپردازی کناری
 • طرف نزدیک
 • طرف دور
 • نورپردازی کناری_پشت سر
 • طرف نزدیک
 • طرف دور
 • نورپردازی حاشیه یی
 • طرف نزدیک
 • طرف دور
 • نورپردازی حاشیه یی تعدیل شده
 • نورپردازی از پشت سر
 • نیمرخ
 • نورپردازی مرکزی
 • نورپردازی غیرمرکزی
 • طرف نزدیک
 • طرف دور
 • نورپردازی اریب
 • نورپردازی کناری
 • طرف نزدیک
 • طرف دور
 • نورپردازی کناری_پشت سر
 • طرف نزدیک
 • طرف دور
 • نورپردازی حاشیه یی
 • طرف نزدیک
 • طرف دور
 • نورپردازی از پشت سر
 • نورپردازی پس زمینه
 • پس زمینه های ساده
 • پس زمینه های ساده روشن
 • نصب چراغ ها برای نورپردازی تک چهره
 • نورپردازی بنیادی
 • نورپردازی مکمل
 • نورپردازی تعدیل کننده
 • نورپردازی جلوه ساز
 • رنگمایه، تضاد رنگمایه ها و رنگ
 • نمود و درک رنگمایه در عکاسی سیاه سفید
 • مقیاس کامل
 • تضاد رنگمایه ها
 • مفیاس مقطعی
 • درک رنگ
 • رنگ و روش بکارگیری سایه روشن ها
 • بخش سوم_تحلیل شصت و یک نورپردازی
 • ترکیب های نورپردازی برای تمام رخ (ترکیب های 16_1)
 • ترکیب های نورپردازی برای هفت هشتم رخ (ترکیب های 23_17)
 • ترکیب های نورپردازی برای سه چهارم رخ (ترکیب های 50_24)
 • ترکیب های نورپردازی برای نیمرخ (ترکیب های 61_51)
 • بخش چهارم_ صورت، حالات و سبک
 • نورپردازی و شباهت
 • موها
 • پیشانی
 • چشم ها
 • بینی
 • دهان
 • چانه
 • شکل صورت و سر
 • شباهت عاطفی
 • هنر عکاس
 • تجسم
 • سبک و شخصیت
 • جدول 1_ جمع بندی جلوه های نورپردازی وضعیت تمام رخ
 • جدول 2_ جمع بندی جلوه های نورپردازی وضعیت سه چهارم رخ
 • جدول 3_ جمع بندی جلوه های نورپردازی وضعیت نیم رخ
 • جدول 4_ جمع بندی مواضع عادی چراغ ها برای نورپردازی مکمل تعدیل کننده
 • واژه نامه انگلیسی_ فارسی

شابک: 2-728-305-964-978

تعداد صفحات: 208

مترجم: حمید شاهرخ

ناشر: مرکز

سال انتشار: چاپ شانزدهم، 1396

عرض: 17

ارتفاع: 24

ثبت نظر

امتیاز شما:
 • 4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: 4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای| این کتاب به دلیل وجود بیش از 4000 طرح یقه، آستین، دامن و انواع لباس بهترین مرجع بشری یادگیری طراحی و حتی جزئیات چین و چروک ها و همچنین برای ایده گرفتن و ادغام کردن انواع مدل لباس می باشد. چرا کتاب 4000 طرح خطی برای طراحان لباس و دانشجویان این رشته مفید می باشد.  با توجه به به روز نبودن سرفصلهای دانشگاهی و همچنین محدود بودن زمان آموزشی مؤسسات آموزشی طراحان لباس هیچوقت نمی توانند طراحی تمامی لباسها، یقه ها، آستین ها و جزئیات طراحی لباس را کامل آموزش ببینند، پس این کتاب می تواند بانک اطلاعاتی جامعی برای طراحان لباس باشد....


  اکنون خرید کنید
  4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای
 • دفتر طراحی مد و لباس پارس به همراه DVD آموزشی

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: دفتر طراحی مد و لباس پارس| انتشارات پارس دوک با سال ها تجربه در زمینه نشر و توزیع حرفه ای ترین کتابهای آموزشی مربوط به پوشاک این بار برآن  شده است که با استفاده از علم و تجربه اساتید، حرفه ای ترین آموزشگاه طراحی لباس و پارچه ایران (طراحان مد و لباس پارس) بهترین دفتر طراحی مد و لباس ایران را نشر ...... سایز A4


  اکنون خرید کنید
  دفتر طراحی مد و لباس پارس به همراه DVD آموزشی
 • فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس | به همان روشی که یک ابزار موسیقایی نیازمند کوک شدن به ­منظور تولید کالاهای منظم است، دست باید به وسیله تمرینات منظم به منظور رسیدن به یک سبک ترسیم انعطاف پذیر و شناور کوک شود. پیش از شروع مطالعه پیکره، انجام تمریناتی به منظور روان کردن دست و در جهت خلاص شدن از هرگونه تنش و یا هراس مناسب است. یک سری خطوط، منحنی­های متحدالمرکز، خطوط مارپیچ، آشیانه زنی و آشیانه زنی متقاطع تا زمانی که احساس آرامش به لحاظ روانی و چه به لحاظ فیزیکی.....


  اکنون خرید کنید
  فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس