bahman

کتاب نقشمایه های ایرانی

کتاب نقشمایه های ایرانی

کتاب نقشمایه های ایرانی

کتاب نقشمایه های ایرانی | در این کتاب تلاش بر آن بوده تا در حد امکان گوشه ای از دقت و توجه هنرمندان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ که سعی در ساده کردن مفاهیم والا داشته اند و حاصل ذوق و سلیقه و هنر آنها در طی سالیان متمادی به صورت شکلهایی ساده و پر مایه در دفتر تاریخ هنر به یادگار مانده است، بازسازی و ساماندهی شود. با مطالعه هزاران نقش که متاسفانه در ادوار مختلف به دلایل گوناگون دچار ضایعات و در هم ریختگیهای متعدد شده اند، تعدادی بازسازی، دوباره سازی و یا عینا آورده شده است. سرانجام، شکل گیری کتاب با توجه به تاریخ ترسیم نقش و نگارها و رعایت تقدم و تاخر زمانی در سه بخش موضوعی صورت گرفته است: 1. نقشهای تزئینی با فرم بسته؛ 2. نقشهای ملهم از جانداران؛ و 3. نقشهای تزئینی گسترش پذیر …

لینک های مرتبط :
کتاب های نقوش | کتاب های طراحی لباس | نقشمایه های ایرانی

۸/۸۰۰تومان

 • توضیحات

کتاب نقشمایه های ایرانی

   مقدمه کتاب نقشمایه های ایرانی | وصف ساده ی «نقشمایه» دشوار است. چکیده و بی پیرایه نقش زدن، موجز و مجرد جوهر وجود را شکل دادن، همانا رسیدن به بیان ساده ی نقشمایه است و البته نقشمایه نه به معنی جزئی از کل بلکه به معنی از کل به جزء رسیدن- جزئی که تمام صفات و خصوصیات کل را داراست.

کتاب نقشمایه های ایرانی

   در حیطه ی هنرهای تجسمی، هنگامی که می کوشیم نقشمایه را تعریف کنیم، مطلوب چنان است که «پر معنی» از پرگویی پالایش یابد تا به مرز نقش مجرد کامل و روشن برسد. و طبیعی است که هنرمند برای صیقل دادن چهره سنگ تا به حال آینه در اید به عوامل بسیاری از جمله استعداد، آگاهی و تحصیل، صبر و تحمل، و رنج فراوان نیاز دارد؛ و سرلوحه ی همه ی این عوامل عشق و علاقه و ایمان به زیبایی نهفته در دل سنگ اسست. بی گمان نقشمایه های اصیل چنین پدید آمده اند.

کتاب نقشمایه های ایرانی

   در این کتاب تلاش بر آن بوده تا در حد امکان گوشه ای از دقت و توجه هنرمندان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ که سعی در ساده کردن مفاهیم والا داشته اند و حاصل ذوق و سلیقه و هنر آنها در طی سالیان متمادی به صورت شکلهایی ساده و پر مایه در دفتر تاریخ هنر به یادگار مانده است، بازسازی و ساماندهی شود. با مطالعه هزاران نقش که متاسفانه در ادوار مختلف به دلایل گوناگون دچار ضایعات و در هم ریختگیهای متعدد شده اند، تعدادی بازسازی، دوباره سازی و یا عینا آورده شده است. سرانجام، شکل گیری کتاب با توجه به تاریخ ترسیم نقش و نگارها و رعایت تقدم و تاخر زمانی در سه بخش موضوعی صورت گرفته است: 1. نقشهای تزئینی با فرم بسته؛ 2. نقشهای ملهم از جانداران؛ و 3. نقشهای تزئینی گسترش پذیر.

کتاب نقشمایه های ایرانی

   شاید سخنی گزاف نباشد که در اینجا واژه ی «تزئینی» صرفا به عادت مرسوم آمده است؛ و درست تر آن است که بگوییم همه این نقش ها که نام تزئینی بر خود گرفته اند براستی بیان حس و حال از بند رها شده ی هنرمندانی است وارسته که اصولا مفهوم زینت و زینت آراییصرف جایی در ذهنیت آنها نداشته است و یا گفته شده است که محدودیتهای خاصی که در شبیه سازی در ایران اعمال می شده صورتگران را به راه ساده کردن و یا خلاصه کردن و هندسی کردن نقشها کشانده است. این نظر از جهتی درخور اعتنا است اما جهت دیگری نیز که شاید بتوان آن را علت العلل پرداختن همچو نقشهای شگفت انگیز دانست وجود دارد. یعنی اعتقاد جدی شخص صورتگر به معنی – چیزی که او همواره از آن یاری گرفته و حاصل نقشهایی است که در کمال خلوص و بدون هیچگونه تکلف و افزون گویی، پیام تجسمی شان را بیان می کنند.

کتاب نقشمایه های ایرانی

   اکنون نقشمایه ها ارزش می یابند و در هر کجا که باشند و در هر دوره ی تاریخی که شکل گرفته باشند، می توان اصل را از بدل بازشناخت: کاشی کاری، قالیبافی، نمای ساختمانها، ظروف سفالی و فلزی، منسوجات، ابزارهای علمی، و بالاخره در حاشیه و متن و روی جلد هزاران هزار جلد کتاب نفیس.

کتاب نقشمایه های ایرانی

   مسلم است که این کتاب حاوی همه ی نقشمایه های بجا مانده در طول تاریخ ما نیست، اختصاری است در حد ظرفیت این کتاب و با هدف توجه به ارزشهای نقشمایه ها و سرانجام تعظیمی در مقابل نقش آفرینان با نام و گمنام آنها. شاید که، و باشد که، خصلت مروت و ارج نهادن به هنر هنرمندان پایدار بماند و این مختصر هنرمندان و محققان حال و آینده را سودمند افتد. و نکته ی آخر اینکه در تهیه و تنظیم کتاب حاضر سعی بر آن شده است تا حد امکان هر یک از نقشمایه های ترسیم شده با ذکر منبع و مآخذ موثق بیاید و در ترسیم دوباره ی انها اصل امانتداری و برابری با اصل رعایت شود.

کتاب نقشمایه های ایرانی

فهرست کتاب نقشمایه های ایرانی

 • پیشگفتار (به قلم علی اصغر محتاج)
 • بخش یکم: نقشمایه های تزئینی با فرم بسته
 • بخش دوم: نقشمایه های ملهم از جانداران
 • بخش سوم: نقشمایه های تزئینی گسترش پذیر

 

 • نویسنده: مسعود تذهیبی – فریده شهبازی
 • مترجم: امیر جلال الدین اعلم
 • انتشارات: سروش (انتشارات صدا و سیما)
 • تعداد صفحات: 105
 • طول: 22
 • طول: 22

لینک های مرتبط :
کتاب های نقوش | کتاب های طراحی لباس | نقشمایه های ایرانی