سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

مبانی طراحی لباس

نام کتاب: مبانی طراحی لباس| زیبایی نخستین ویژگی ای است که در مورد هنر به ذهن خطور میکند. هنر کوششی از طرف هنرمند برای آفرینش است. هنر کیفیت ذهن انسان در برابر محسوسات و پدیده هاست. هنر امر محسوس را روحانی و امر روحانی را محسوس جلوه می دهد. اگر ذهن آدمی بخواهد مطلق را در صورت محسوس به حد کمال دریابد، باید از طبیعت بالاتر رود و خود اعيان زیبا بیافریند. هنر یعنی مجردشدن و تجرد را احساس کردن؛ یعنى آن روح مطلق ناخودآگاه در انسان به خود آگاهی رسیدن؛ یعنی خود را شناختن و جست وجوی خویشتن برای درک خویش و بیان خود. مبانی هنرهای تجسمی الفبای زیباشناسی است. عناصر بصری (نقطه، خط و...) عوامل بنیادی ساخت مبانی هنرهای تجسمی (ارتباطات بصری)، روش چگونه نگریستن ...

نویسنده : اعظم عابدینی

دسته بندی : طراحی، خیاطی، نساجی

وضعیت : موجود نیست


این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

 مقدمه کتاب مبانی طراحی لباس

زیبایی نخستین ویژگی ای است که در مورد هنر به ذهن خطور میکند. هنر کوششی از طرف هنرمند برای آفرینش است. هنر کیفیت ذهن انسان در برابر محسوسات و پدیده هاست. هنر امر محسوس را روحانی و امر روحانی را محسوس جلوه می دهد. اگر ذهن آدمی بخواهد مطلق را در صورت محسوس به حد کمال دریابد، باید از طبیعت بالاتر رود و خود اعيان زیبا بیافریند. هنر یعنی مجردشدن و تجرد را احساس کردن؛ یعنى آن روح مطلق ناخودآگاه در انسان به خود آگاهی رسیدن؛ یعنی خود را شناختن و جست وجوی خویشتن برای درک خویش و بیان خود. مبانی هنرهای تجسمی الفبای زیباشناسی است. عناصر بصری (نقطه، خط و...) عوامل بنیادی ساخت مبانی هنرهای تجسمی (ارتباطات بصری)، روش چگونه نگریستن و بازشناسی بیشتر واقعیات جهان و تفکر در احوال طبیعت در جهت دستیابی به شکل های تازه و خلاق و بدیع است. ارتباطات بصری رویدادی جهانی است و برخی آن را مترادف با ویژوآل دیزاین میدانند. دیگر کتاب طراحی لباس را اینجا مشاهده نمایید.

 کتاب مبانی طراحی لباس

   چگونگی ارضاء حس زیباشناسی ما کاملا به چگونگی روابط موجود بین عناصر و شکل های تشکیل دهنده اثر هنری بستگی دارد. درک زیبایی اشیاء از همبستگی نزدیک ادراک شیء و احساس هایی که در ما برمی انگیزد ناشی می شود.  ویژگی زیباشناسانه همه آثار هنری نسبت های صرفاً فرمی اثر، نسبت های فضایی و حجم های تجسمی آنهاست که این ویژگی ها در تمام آثار هنری ثابت هستند. هنگامی که از فرم معنادار سخن می گوییم، مواد مجموعه ای از خطوط و رنگ ها هستند که در ما انگیزش زیباشناختی ایجاد می کنند. مفاهیم از طریق عناصر بصری (نقطه خط و..) قابل درک و دریافت می شوند و هنرمند با انتخاب بعضی از این عناصر بصری و آرایش آنها به گونه ای زیبا و خوشایند به خلق اثر هنری می پردازد و روابطی زیبا در قالب یک اثر هنری عرضه می کند که بازتاب اصل و منشاء بیان آرمانی و شخصی هنرمند و واکنش او نسبت به جهان پیرامون او و زمینه های مورد علاقه اش است. خط مهم ترین عنصر طراحی و بیان کننده عواطف و احساسات و نشانگر تفکر و اندیشه و آرمانهای ذهنی هنرمند است. اندیشه هنرمند و حالات عاطفی طراح با طراحی و نحوه استفاده او از خط درک می شود. خط یکی از قدیمی ترین عناصر تجسمی و مهم ترین وسیله برای ارتباط است که از قدیمی ترین ایام، یعنی از زمان انسان غارنشین تا زمان انسان مدرن کنونی، وجود داشته است. خط شریان زندگی مدرن است. خط قاطع ترین عنصر بصری است، زیرا برای همگان آشناست (از طریق نگارش و ترسیم) و صریح و روشن و بدون ابهام است و چشم بیننده را به جهتی معین هدایت می کند. خط اساس هر گروه ریتمیک است. خط یکی از ابتدایی ترین حرکات برای ایجاد فرم است. خطوطی که بتوانند فرم و حالت را بیان کنند و روی مخاطب خود تأثیر بگذارند پیام خود را می رسانند. از نظر زیباشناسی، بخشی مهم از ترکیبی که در آن حرکت، حجم سایه و ساخت وجود دارد

   همگی روی خط به وجود می آید. خط عامل اصلی شکل دهنده ایده هاست. خط سریع ترین و فوری ترین وسیلۀ پیاده کردن فکر و ایدۀ آنی طراح است تا مبدأ آن را فراموش نکند. به طور کلی عینیت پدیده ها و واقعیت های طبیعی باخط تجسم میابد. آثاری که هنرمند با الهام از طبیعت و ذهنیاتش به وجود می آورد، مظهر فرهنگ و ان سایتهای حاکم بر زندگی است. آنچه هنر و فرهنگ یک مکتب را از آغاز نشان می دهد، تنها اعتقادات و نگرش آن به جهان پیرامونش است و هنرمند تمام ویژگی های زندگی اعم از مذهبی، اخلاقی و هنری را با خط و نقش بیان می کند.  هنر یکی از وسایل مهم و اساسی نگهدارندۀ مکتب و فرهنگ است. تحولات اجتماعی، اقتصادی و صنعتی سال اخیر ساختار هنرهای تجسمی عصر ما را دگرگون کرده است. تحولات هنری و پیشرفت های علمی و صنعت و شرایط جدید زندگی مدرن معیارهای جدید زیباشناختی متأثر از و مرتبط با آن زندگی مدرن را بوجود آورده است. هنر با علم پیوند نزدیک تری یافته و از اصول یگانه و عمومی برخوردار شده است. به سبب درک جدید از عالم، مفاهیم هنرهای زیبا از محدودیت معیارهای کلاسیک بیرون آمده و صنعت علم و هنر در جریان واحدی قرار گرفته اند. درنتیجه، هنرمند و صنعتگر عنوان واحدی را به دست آورده اند. کتاب هنر طراحی لباس را بخوانید.

کتاب مبانی طراحی لباس

خرید اینترنتی کتاب مبانی طراحی لباس

   کلیۀ نیروهای مترقی در جهان امروز به دنبال دستیابی به نظم ساختاری نوین در کلیه شئونات زندگی انسان معاصرهستند. این نظم ساختاری زمانی محقق می شود که انسان امروزی واقعاً معاصر شود و قادر به ارائه  توانایی های ذهنی و فکری خویش باشد. معاصر بودن به شناختی بسیار عمیق از واقعیت های حاکم بر زندگی انسانی نیازدارد. انسان در طول تاریخ برای بیان تفکرات و ذهنیات خویش زبانهای مختلفی را به کار گرفته است. این تصویر یکی از زنده ترین و گویاترین زبان هاست. زبان عامل جداکنندۀ ملت ها از یکدیگر است، حال آنکه زبان تصویری عامل پیونددهندۀ آنهاست. همان گونه که هر یک از علوم، زبان و الفبای خاص خود را دارد و با اصول و ضوابط ویژه ای تدوین و تعریف می شود و با معیارهای خاص خود سنجیده و ارزیابی می گردد، دانش هنر نیز از این قاعده مستثنی نیست، با این تفاوت که در عرصه هنر هیچ قاعده و قانونی مطلق و قطعی و غیرقابل تغییر نیست، زیرا هنر مستقیماً با جریانات روحی و فکری انسان در ارتباط است و آن هم همواره دستخوش تغییر و تحول است.

   آفرینش کلیۀ آثارهنری نیازمند طراحی و سازماندهی دقیق عناصر بصری است. نحوه اجرای فنی و گرافیکی یک فکر (اینکه چگونه باید تجسم تصویری پیدا کند و چگونه این تصویر ساده، خلاصه، مختصر و مفید شود نحوه اجرای دقیق و فنی پیدا کند تا مفهوم موضوع در آن به وضوح آشکار شود) در هنر طراحی بسیار مهم است. هم نشینی خطوط در طراحی و تلفیق آنها با هم در واقع همان دستیابی به هنر طراحی است. در طراحی استفاده از خطوط، فن ظریف و هنرمندانه ای است. قوانین اساسی تکنولوژی طراحی و دوخت لباس بر اصولی منطقی استوار است که طراح و دوزندۀ لباس باید این اصول و قوانین را کاملاً بیاموزد تا اگر آنها در جایی تغییر کنند، بتواند با نیروی خلاقیت و تصمیم گیری دقیق از عهدۀ کار برآید. این مفهوم و تصور طراحی در طول این قرن پاسخ گوی تغییرات جالب توجه و هیجان انگیزی در شکل طراحی و دوخت لباس  بوده است.

کتاب مبانی طراحی لباس

   از آنجا که موضوع لباس و معضلات آن در جامعۀ کنونی ما به وضوح مشاهده می شود و با توجه به مسئولیتی که در این  خصوص متوجه طراحان لباس است، ما به چاره اندیشی در این پدیده واداشته شده ایم و در جهت رفع مشکل هستیم. از طرفی دیگر نیز برای تقویت بنیۀ علمی و کسب توانمندیهای هرچه بیشتر در عرصۀ هنر برجستۀ طراحی اندام و لباس و مد بررسی و موضوع ضروری به نظر می رسد. اصولاً درک درست هنرهای بصری و ارتباطات تصویری و مداومت در انجام مطالعات و پژوهشها و تمرین های فراوان تکمیلی در این مورد از وظایف اصلی هر کارشناس طراحی لباس است، چراکه با بالابردن شناخت و عمیق کردن دانش و کسب مهرت های لازم در این زمینه قادرخواهیم بود رشتۀ عمل را به دست گرفته و بر مشکلات و معضلات کنونی در عرصۀ لباس و پوشش مسلط شویم و در جامعه و بازار کار، حرفه و تخصصمان را به کار ببندیم و به این ترتیب در مرتفع ساختن نیاز پوشاک جامعۀ اسلامی مان سهیم باشیم. امید است خداوند منان ما را دراین تکلیف الهی یاری فرماید. همچنین بخوانید: کتاب گرایشهای طراحی لباس

  

فهرست کتاب مبانی طراحی لباس

 • فصل اول: شناخت مبانی هنرهای تجسمی
 • نقطه
 • خط
 • شکل
 • رنگمایه (تنالیته)
 • رنگ
 • بافت
 • مقیاس
 • جهت
 • بعد سوم
 • حرکت
 • فصل دوم: شناخت انواع خط
 • چگونگی پیدایش خط
 • خط راست (مستقیم)
 • خط افقی
 • خط عمودی
 • خط مورب (مایل)
 • خطوط شکسته و منحنی
 • شکسته (زیگزاگ)
 • منحنی (خمیده)خطوط تجسمی
 • فصل سوم: ارتباط خط با سایر عناصر تجسمی
 • خط و شکل
 • ضخامت خط
 • حدود بیرونی خط
 • خط و سطح
 • خط و نمایش عمیق
 • خط و بافت
 • خط و نقش و نگار
 • خط و رنگ
 • خط و زمان
 • حرکت و آهنگ خط
 • خط و حرکت
 • خط و ترکیب بندی
 • فصل چهارم: شناخت کیفیات بصری
 • قواعد طراحی و ترکیب
 • وحدت و تضاد
 • تناسب
 • تعادل و تضاد
 • تناسب
 • تعادل و توازن
 • هماهنگی، تنوع و یکنواختی
 • ریتم، حرکت و سکون
 • تأکید و یکنواختی
 • فصل پنجم: شناخت تأثیر بصری خطوط
 • ویژگی ها و حالات خطوط
 • خطوط متغیر
 • خطوط روان (ریتمیک)
 • خطوط جلوه دهنده، نافذ (تأکیدی)
 • تعادل و توازن در لباس
 • هماهنگی و کنتراست در لباس
 • تضاد در اندازه
 • تضاد در بافت
 • تضاد در رنگ
 • تضاد در جهت یا زاویۀ خط
 • تضاد در موقعیت خط
 • تغییر در فرم یا خم کردن
 • ترکیب خطوط و خطای باصره
 • فصل ششم: ارزش های خطی در لباس
 • تأثیر برش ها در اندام و لباس
 • برش های عمودی
 • برش های افقی
 • برش های مورب (مایل)
 • تأثیرات بصری خطوط شکسته و منحنی
 • برش های شکسته (زاویه دار) و منحنی
 • تأثیرات بصری خطوط کوتاه و بلند
 • تأثیرات بصری خطوط زاویه دار
 • ریتم خطی
 • تأثیرات طرح و نقش پارچه در لباس
 • شکل لباس
 • فرم کلی لباس
 • طرح های اصلی لباس
 • تناسب و تقسیمات طلایی در لباس
 • تقسیمات افقی
 • تقسیمات عمودی
 • فصل هفتم: شناخت رنگ و تأثیر بصری آن در ارائه طرح لباس
 • شدت رنگ
 • ارزش رنگ
 • تک رنگی
 • رنگ های گرم و سرد
 • رنگ های مکمل
 • توازن رنگ
 • شکل و رنگ (فرم رنگ)
 • اثرات روانی رنگ ها
 • رنگ های محرک
 • انتخاب رنگ لباس
 • ارتباط رنگ با افراد
 • نوع اندام
 • رنگ پوست و مو
 • فصل هشتم: شناخت اندام
 • فرم های قراردادی مختلف اندام
 • اندام پروانه ای (ساعت شنی) X
 • اندام مثلثی (گلابی) A
 • اندام مثلث معکوس (خمره ای)v
 • اندام جعبه ای (چهارگوش) H
 • اندام دایره ای (گرد)O
 • ایراد های اندامی متداول
 • فصل نهم: دیگر اجزای لباس و تأثیرات آن بر اندام
 • یقه
 • یقه سادۀ خطی
 • یقه گرد
 • یقه هفت
 • یقه چهارگوش (خشتی)
 • یقه قایقی
 • یقه ب ب
 • یقه شکاری
 • یقه دوفرمه (قابل تغییر)
 • یقه چینی (استاده یا سرداری)
 • یقه ایرانی یا آخوندی
 • یقه فرنچ
 • یقه های برگردان
 • یقه انگلیسی
 • یقه بلیزری
 • یقه آرشال
 • یقه آمریکایی
 • یقه ملوانی (شال)
 • یقه کراواتی (پاپیون)
 • یقه ربدوشامبر
 • یقه دلبری
 • یقه فانتزی
 • یقه دراپه
 • ارتباط فرم چهره با شکل یقه
 • آستین
 • آستین جدا
 • آستین دو تکه
 • آستین کلوش
 • آستین کیمونو
 • آستین کیمونو برش دار
 • آستین افتاده کوتاه (کلاهی)
 • آستین رگلان
 • آستین دراپه
 • آستین فیلیپینی
 • آستین ژیگو
 • مچ
 • روسری
 • دامن
 • دامن تنگ (یکسره، استوانه ای، راسته ذوذنقه ای)
 • دامن خمره ای (میخی، فرم لاله)
 • دامن کلوش
 • دامن چین دار
 • دامن لبه چین دار
 • دامن پیلی دار
 • دامن پلیسه
 • دامن ترک
 • دامن تورتفوی (لنگی)
 • دامن دراپه
 • دامن فانتزی
 • دامن شلواری
 • شلوار
 • فصل دهم: دیگر موارد مرتبط
 • پارچه شناسی
 • چی بپوشم و چی نپوشم؟
 • کی و کجا بپوشم؟
 • گزارش کار عملی

شابک: 5-23-6413-600-978

تعداد صفحات: 176

ناشر: انتشارات کتاب آبان

سال انتشار: چاپ ششم، 1397

عرض: 16.5

ارتفاع: 23.5

ثبت نظر

امتیاز شما:
 • 4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: 4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای| این کتاب به دلیل وجود بیش از 4000 طرح یقه، آستین، دامن و انواع لباس بهترین مرجع بشری یادگیری طراحی و حتی جزئیات چین و چروک ها و همچنین برای ایده گرفتن و ادغام کردن انواع مدل لباس می باشد. چرا کتاب 4000 طرح خطی برای طراحان لباس و دانشجویان این رشته مفید می باشد.  با توجه به به روز نبودن سرفصلهای دانشگاهی و همچنین محدود بودن زمان آموزشی مؤسسات آموزشی طراحان لباس هیچوقت نمی توانند طراحی تمامی لباسها، یقه ها، آستین ها و جزئیات طراحی لباس را کامل آموزش ببینند، پس این کتاب می تواند بانک اطلاعاتی جامعی برای طراحان لباس باشد....


  اکنون خرید کنید
  4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای
 • دفتر طراحی مد و لباس پارس به همراه DVD آموزشی

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: دفتر طراحی مد و لباس پارس| انتشارات پارس دوک با سال ها تجربه در زمینه نشر و توزیع حرفه ای ترین کتابهای آموزشی مربوط به پوشاک این بار برآن  شده است که با استفاده از علم و تجربه اساتید، حرفه ای ترین آموزشگاه طراحی لباس و پارچه ایران (طراحان مد و لباس پارس) بهترین دفتر طراحی مد و لباس ایران را نشر ...... سایز A4


  اکنون خرید کنید
  دفتر طراحی مد و لباس پارس به همراه DVD آموزشی
 • فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس | به همان روشی که یک ابزار موسیقایی نیازمند کوک شدن به ­منظور تولید کالاهای منظم است، دست باید به وسیله تمرینات منظم به منظور رسیدن به یک سبک ترسیم انعطاف پذیر و شناور کوک شود. پیش از شروع مطالعه پیکره، انجام تمریناتی به منظور روان کردن دست و در جهت خلاص شدن از هرگونه تنش و یا هراس مناسب است. یک سری خطوط، منحنی­های متحدالمرکز، خطوط مارپیچ، آشیانه زنی و آشیانه زنی متقاطع تا زمانی که احساس آرامش به لحاظ روانی و چه به لحاظ فیزیکی.....


  اکنون خرید کنید
  فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس