کتاب عناصر ساختار طرح اصول رنگ

کتاب عناصر ساختار طرح اصول رنگ

رنگ یکی از قوی ترین ابزارهایی است که طراح به وسیله ی آن باید پیام ذهنی را برساند. رنگ می تواند در نمادینه کردن ایده و القای معنی موثر باشد و نشانگر وابستگی به یک فرهنگ است. روابط رنگی موفق، میزان استقبال مردم از محصول یا کارهای خدماتی سفارش دهنده هر تبلیغ را مشخص می کند …

۴۱/۸۰۰تومان

 • توضیحات

توضیحات

پیشنهاد از طریق پیامک

کتاب عناصر ساختار طرح اصول رنگ

   مقدمه کتاب عناصر ساختار طرح اصول رنگ | رنگ یکی از قوی ترین ابزارهایی است که طراح به وسیله ی آن باید پیام ذهنی را برساند. رنگ می تواند در نمادینه کردن ایده و القای معنی موثر باشد و نشانگر وابستگی به یک فرهنگ است. روابط رنگی موفق، میزان استقبال مردم از محصول یا کارهای خدماتی سفارش دهنده هر تبلیغ را مشخص می کند.

کتاب عناصر ساختار طرح اصول رنگ

کتاب عناصر ساختار طرح اصول رنگ

   از محصول یا کارهای خدماتی سفارش دهنده هر تبلیغ را مشخص می کند. رنگ در هر کار راهنمای رسیدن به نقطه ی پایانی آن است و به کمک آن ساختار برنامه با تقسیم به بخش های گوناگون پربارتر می شود. رنگ به طور کلی می تواند با نشان دادن تاکید حالت مورد نظر را انتقال دهد. اگر در یک طرح، فضا و یا حرکت و آهنگ خاصی ارائه شده باشد، این رنگ است که همواره حرفی برای گفتن دارد.

کتاب عناصر ساختار طرح اصول رنگ

کتاب عناصر ساختار طرح اصول رنگ

   رنگ به همان اندازه که توجه ی بیننده را جلب و برخود متمرکز نگاه می دارد، می تواند چالش های بی شماری در برابر طراح قرار دهد. فعالیت ذهنی رنگ ممکن است در هنگام استفاده از ترکیب های رنگی سنگین یا ارزش های رنگی و سایه روشن های تند، برای طراح محدودیت هایی بیافریند. رنگهای خاصی که به اصرار کارفرما به کار رفته اند خود در طول فرایند تکامل طرح، تبدیل به مانعی برای ادامه ی راه درست کار می شوند.

کتاب عناصر ساختار طرح اصول رنگ

کتاب های رنگشناسی

   گاهی برداشت از رنگ برای برخی از بینندگان به دلیل فرهنگی که دارند می تواند باعث سوءتفسیرهایی شود. مشکلات تکنیکی ارائه شده هم هنگام اجرای دقیق یک شاسی رنگ، در چاپ و یا در انواع موردهای دیگر می تواند اضطراب و تشویش بیافریند. خوشبختانه به همان اندازه که انتخاب فام های رنگی مناسب در یک برنامه اجرایی دشوار است، نمونه های بیشماری نیز از طرح های گرافیکی وجود دارند که با به کارگیری رابطه های رنگی جالب توانسته اند هماهنگی های رنگارنگ و زیبا برقرار کنند.

کتاب عناصر ساختار طرح اصول رنگ

کتاب های طراحی لباس

 

   شناخت نوع رنگهایی که با هم دیگر جور هستند و شناخت از چگونگی روابط رنگی موفقیت آمیز می تواند باعث صرفه جویی، در وقت و انرژی طراح باشد. ولی مهم ترین دستاورد رنگ این است که طراح می تواند از طریق نقش زدن و طراحی یک طرح گرافیکی شگفت آور واکنش درستی را در بیننده برانگیزاند.

کتاب عناصر ساختار طرح اصول رنگ

کتاب های خیاطی

فهرست کتاب عناصر ساختار طرح اصول رنگ

 • فصل 1. برقراری ارتباط به وسیله رنگ
 • رنگ چیست؟
 • اجرای عملی نظریه رنگ
 • انتخاب شاسی رنگ
 • سیستم های رنگ
 • فصل 2. شکل و فضا
 • شکل و فضا
 • عناصر طرح
 • رنگ و تصویر
 • حروف رنگی
 • فصل 3. حس و معنا
 • رنگ و روان شناسی
 • نماد گرایی و روحیه
 • فرهنگ و محیط
 • ابعاد رنگ
 • رنگ به عنوان شناساگر
 • فصل 4. برنامه ریزی با رنگ
 • جلب توجه بیننده
 • مجموعه ها و ساختارها
 • داده نگاری
 • صفحه آرایی
 • رنگ در حرکت و رسانه
 • فصل 5. قوانین کار با رنگ
 • استفاده سریع از رنگ
 • 10 قانون برای کار با رنگ
 • استثناهای واقعی
 • تدبیرهایی برای کار با کارفرمایان

کتاب عناصر ساختار طرح اصول رنگ

عناصر ساختار طرح اصول رنگ

 • نویسنده: آ اریس شرین
 • مترجم: آرمینه آواک قهرمانی
 • تعداد صفحات: 261 صفحه
 • طول کتاب : 13
 • عرض کتاب : 19
مشترک شدن در خبرنامه ما

مشترک شدن در خبرنامه ما

برای اطلاع از آخرین اطلاعات و بروزرسانی ها در خبر نامه ما عضو شوید

اشتراک شما ایجاد شد