کتاب دایره المعارف نمادها و نشانه ها

کتاب دایره المعارف نمادها و نشانه ها

   در دنیایی زندگی می کنیم که شامل فرهنگ ها و ادیان مختلفی است که هر کدام از نمادها و نشانه های بسیاری استفاده می کنند. کوچکتر شدن دنیا و رفتن به سمت دهکده جهانی و نیز غلبه کردن فضای مجازی ما را با شرایطی مواجه کرده که در معرض نمادهای فرهنگ ها و ادیان مختلف قرار گرفته ایم. همیشه دوست داریم معانی نمادهای ادیان و کشورهای دیگر را بدانیم. این نیاز به دانستن در سال های اخیر با چند کتاب که در مورد علائم و نشانه ها منتشر شده تا حدی پاسخ داده شد.

۸۸/۰۰۰تومان

 • توضیحات

توضیحات

پیشنهاد از طریق پیامک

کتاب دایره المعارف نمادها و نشانه ها

   مقدمه کتاب دایره المعارف نمادها و نشانه ها | در دنیایی زندگی می کنیم که شامل فرهنگ ها و ادیان مختلفی است که هر کدام از نمادها و نشانه های بسیاری استفاده می کنند. کوچکتر شدن دنیا و رفتن به سمت دهکده جهانی و نیز غلبه کردن فضای مجازی ما را با شرایطی مواجه کرده که در معرض نمادهای فرهنگ ها و ادیان مختلف قرار گرفته ایم. همیشه دوست داریم معانی نمادهای ادیان و کشورهای دیگر را بدانیم. این نیاز به دانستن در سال های اخیر با چند کتاب که در مورد علائم و نشانه ها منتشر شده تا حدی پاسخ داده شد.

کتاب دایره المعارف نمادها و نشانه ها

کتاب های نقوش در طراحی لباس

   کتاب حاضر با رویکردی تصویری و نسبتا کامل در صدد است در حد بضاعت خود نمادها و نشانه های فرهنگ های گوناگون را توصیف کرده و معانی فرهنگی آن را به مخاطب خود ارائه دهد. طبیعی است که این نمادها و نشانه ها اکثرا مربوط به فرهنگ های مادی و نیز ادیان و آیین های غیر الهی است ولی جهت آشنایی با این معانی مرجع مفیدی محسوب می شود. طبیعی است که در هر مورد نویسنده نماد را از منظر آن دین یا کشور یا فرهنگ بررسی می کند و قصدی در اثبات درستی یا نادرستی این عقیده ندارد.

کتاب دایره المعارف نمادها و نشانه ها

کتاب دایره المعارف نمادها و نشانه ها

   نویسنده این کتاب چندین نمونه از کتاب های نماد شناسی را به نگارش درآورده که تا حدودی حاصل تجربیات او در کشورهای مختلف است. با این حال باید توجه داشت که این کتاب در جهت شناساندن نوعی از نمادشناسی موجود در جهان غرب است که ترجمه ی آن نیز تنها به این منظور است که خواننده ما با این نوع از نمادشناسی که در آن عرصه از عالم وجود دارد، آشنا شود. قطعا و یقینا این نوع نمادشناسی، تنها گونه ی نمادشناسی نیست و صد البته که اگر به همین نمادها از یک منظر و افق بالاتر نیز نگریسته شود، دریافت ها و برداشت های بسیار غنی تر و پربارتری را نصیب آدمیان خواهند کرد.

کتاب دایره المعارف نمادها و نشانه ها

کتاب های طراحی لباس

   عمده نگرش این کتاب به مجموعه ی نمادها از منظر اولین مرتبه ی دریافت بشر، یعنی از منظر عقل جزیی نگر و سطحی نگر است که تنها در حوزه ی نفسانیات کاربرد دارد. نویسنده با رویکردی مسیحی به جهان نگریسته و احساس می شود که این تلقی در کل کتاب غالب است. ما در این کتاب در مقام تایید مطالب نویسنده نیستیم و تنها منظور از ترجمه ی این کتاب آشنایی با نمادشناسی مردمان دیگر است. تقسیم کلی دنیا به دو بخش مذکر و مونث در همه موارد دیدگاهی جامع نیست، اما به هر حال نوعی تقسیم بندی است که عده ای با این عینک به دنیا می نگرند و معانی همه چیز را با این بدست می آورند که قطعا و یقینا دیدگاه دقیقی نیست.

کتاب دایره المعارف نمادها و نشانه ها

کتاب دایره المعارف نمادها و نشانه ها

   متاسفانه در بخش ادیان مخصوصا اسلام تعاریف جامعی صورت نگرفته که این مسئله قبل از مولف به ما مسلمانان باز می گردد که هیچ کتابی در مورد معرفی دینمان با این سبک نداریم. همیشه از خود می پرسم اگر از یک کشور خارجی کسی به ایران بیاید و بخواهد کتابی با این سبک به او بدهیم که مثلا دین اسلام یا در سطحی دیگر تاریخ ایران را توضیح دهد چه جوابی داریم. قطعا هیچ کتابی به زبان انگلیسی و حتی فارسی هم وجود ندارد که به مخاطب بدهیم و بگوییم دین ما این است و تاریخ ما اینگئنه است.

کتاب دایره المعارف نمادها و نشانه ها

دایره المعارف نمادها و نشانه ها

   باید بیشتر کار کرد. نشر سایان این مسیر را شروع کرده و دست تمام علاقمندان را در ادامه این مسیر می فشارد. ولی در حال حاضر باید به همین کتاب در این موضوع بسنده کرد. با توجه به لزوم رعایت امانت در ترجمه کتاب، لازم به ذکر است تنها تصاویری که با فرهنگ ما هم خوانی نداشت از کتاب حذف شده یا با اصلاحات عرضه شده اند. طبیعی است که ناشر به بعضی از موارد مطروحه در کتاب از فرهنگ های مختلف نقد داشته باشد ولی این کتاب صرفا نگاهی پدیداری به نمادها دارد و در جهت رد یا اثبات یا برتری دادن به فرهنگ خاصی نیست.

کتاب دایره المعارف نمادها و نشانه ها

 

پیشگفتار کتاب دایره المعارف نمادها و نشانه ها

   یکی از ویژگی های متمایز کننده ی ما به عنوان انسان هوشمند، ذهن جستجوگر است. ما همواره درباره ی چیزها، به خصوص وجودمان روی زمین سوال کرده ایم؛ چرا ما اینجا هستیم؟ از کجا به اینجا آمده ایم؟ بعد از مرگ چه رخ می دهد و معنای وراء پدیدارهای طبیعی در اطراف ما چیست؟ در طول هزاران سال، ما چارچوبی از باورها را ایجاد کرده ایم که تا حدی به ما اجازه می دهد تا به این سوالات دیرین پاسخ گوییم. به عنوان بخشی از چارچوب این باورها، ما واژه های فراوانی از نشانه ها و نمادها را به وجود آورده ایم که یگانگی ما با کیهان را به ما یادآوری می کند.

کتاب دایره المعارف نمادها و نشانه ها

   هر دوی نشانه ها و نمادها، به میزان زیادی شناخته شده هستند ولی تفاوت بین این دو، گاهی آشکار نیست. کارکرد این نشانه واضح و روشن است؛ نشانه می تواند بخشی سازنده از زبان بصری یا مکتوب باشد، کلمه ای بصری در مورد هشدارهایی درباره  مسیر خیابان، یا بیانی نمایشی در مورد محصول یک شرکت. نشانه ها به ما پیام ساده ای می دهند که از ارتباطی بسیار کوتاه و بی واسطه حاصل می آید. از طرف دیگر، نماد، تصویری بصری یا نشانه ای است که بیانگر تصور و اندیشه ای است که حاکی از حقیقتی جهانی به صورتی عمیق تر است.

کتاب دایره المعارف نمادها و نشانه ها

   برای مثال آتش، هم به خورشید و هم به نیروی حیاتی مذکر دلالت دارد که در سراسر اطراف ما وجود دارد. در صورتی که یک گل بهاری، بیانگر تولد مجدد و زندگی جدید است. زندگی پر معنا و غنی می شود زمانی که در پرتو نمادها به نظاره می ایستیم. از زمان های بسیار دور، نمادها به کیهان باروری، مرگ و تجدید حیات مربوط بوده اند، اما پیدایش نظریه ی روانکاوانه، موجب شده تا موضوعات و اندیشه ها در پرتو احتیاجات روحی و روان شناختی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. برای مثال سایه ای تاریک، می تواند به مانند نمادی از تشویش های درونی در نظر گرفته شود.

کتاب دایره المعارف نمادها و نشانه ها

   زمانی که بسیاری از داستان های پریان مورد تحلیل قرار می گیرند، با روند بزرگ شدن، مواجه شدن با موانع و ظهور دوران بزرگسالی ربط دارند مانند داستان شنل قرمزی. اما نمادهای قدیمی و باستانی، غالبا به جهان و ارتباط ما با کیهان مربوطند. برخی نمادها، نظیر دایره و پرنده در حال پرواز، به صورت همگانی در همه جا قابل تشخیص هستند. اولی شامل تولد، تولد مجدد و چرخش فصول است. در صورتی که پرنده  می تواند نشانگر عروج روح به آسمان باشد. حیوانات محیرالعقول هم برای هزاران سال در هنر دیده شده اند. اینها حاکی از کیفیات مشترک در مخلوقات هستند؛ برای مثال یک بُز مرد که نیمه بُز و نیمه انسان است بر نفس فروتر و برتر انسان دلالت دارد.

 • نویسنده: میراندا بروس میتفورد
 • مترجمین: معصومه انصاری، حبیب بشیرپور

فهرست کتاب دایره المعارف نمادها و نشانه ها

 • کیهان
 • خورشید
 • ماه
 • سیارات
 • آسمان شب
 • زمین
 • کوه ها
 • آتش
 • آب
 • آب و هوا
 • باران و برف
 • سیل
 • فصول
 • سنگ های گران بها
 • طلا
 • مواد گران بها
 • دنیای طبیعی
 • پستانداران
 • گربه ها
 • پرندگان
 • پرندگان
 • عقابها
 • خزندگان و دوزیستان
 • مارها
 • مخلوقات آبی
 • حشرات مشمئزکننده
 • حیوانات افسانه ای
 • اژدها
 • گیاهان
 • گلها
 • جنگل
 • زندگی انسان
 • سر
 • سر به نشانه پیروزی
 • بدن انسان
 • کف دستها و پاها
 • باروری و تولد بچه
 • آئین تشرف
 • عشق و ازدواج
 • اسطوره ها و ادیان
 • خدایان مصری
 • خدایان رومی و یونانی
 • خدایان سلتی و نروژی
 • خدایان آمریکای جنوبی و مرکزی
 • اجداد
 • ارواح طبیعت
 • حقه بازان، قهرمانان و توتم های قبیله ای
 • رویاپردازی
 • شمن گرایی
 • داستان های آفرینش
 • آیین هندو
 • آیین بودایی
 • تائوئیسم و شینتو
 • یهودیت
 • قبالا
 • مسیحیت
 • اسلام
 • دین سیک
 • وودوو
 • شیطان و دیوها
 • تعویذها
 • غیب گویی
 • طالع بینی چینی
 • عددشناسی
 • جام مقدس
 • کیمیاگری
 • جامعه و فرهنگ
 • پادشاهی
 • لوازم تزئینی پادشاهی
 • تاج گذاری
 • ملیت
 • ابزار و اسلحه ها
 • معماری
 • معماری دینی
 • مکان های مقدس
 • ساختمان ها
 • پله هایی به آسمان
 • خانه
 • کشتی ها و قایق ها
 • باغ ها
 • پوشش و لباس
 • پوشش سر
 • لباس فرم
 • جواهرات
 • تزئین بدن
 • وابستگی گروهی
 • فراماسونری
 • هنر
 • نقاب
 • داستان های پریان
 • ابزارآلات موسیقی
 • نظام های نمادین
 • رنگها
 • شکلها
 • الگوها
 • اعداد
 • نگارش تصویری
 • الفبا
 • علائم بین المللی
 • نمادهای شغلی
 • آرم ها و مارک ها
 • نشان های اصالت خانوادگی
 • پرچم ها
 • زبان های نشانه ای و علامت ها
 • حالت های نمادین
 • واژه نامه

 

 • تعداد صفحات: 344 صفحه
 • طول کتاب : 21 سانتی متر
 • عرض کتاب : 29 سانتی متر
مشترک شدن در خبرنامه ما

مشترک شدن در خبرنامه ما

برای اطلاع از آخرین اطلاعات و بروزرسانی ها در خبر نامه ما عضو شوید

اشتراک شما ایجاد شد