کتاب ایتن عناصر رنگ

کتاب ایتن عناصر رنگ

کتاب ایتن عناصر رنگ

   کتاب ایتن عناصر رنگ | رنگها روح دارند و زنده اند رنگها کلمه اند و همچون کلمات سخن می گویند: از نهان سبز جنگلها، از راز آبی آسمان و دریاها، از شفافیت و زلالیت قطرات باران و از پاکی سفید برف، اما نه از طبیعت، بلکه رنگها از روح آدمی و دنای پر رمز و راز انسان سخن می گویند. همچنانکه دستخط آدمها حکایت از درون آنان دارد، رنگهایی که بدان می پوشند و می نگارند و نقش می زنند نیز حکایت از گوشه ای از درون ایشان دارد. رنگها قاموس طبیعت و جهان را آشکار می سازند …

۱۳/۲۰۰تومان

 • توضیحات

کتاب ایتن عناصر رنگ

   مقدمه کتاب ایتن عناصر رنگرنگها روح دارند و زنده اند رنگها کلمه اند و همچون کلمات سخن می گویند: از نهان سبز جنگلها، از راز آبی آسمان و دریاها، از شفافیت و زلالیت قطرات باران و از پاکی سفید برف، اما نه از طبیعت، بلکه رنگها از روح آدمی و دنای پر رمز و راز انسان سخن می گویند. همچنانکه دستخط آدمها حکایت از درون آنان دارد، رنگهایی که بدان می پوشند و می نگارند و نقش می زنند نیز حکایت از گوشه ای از درون ایشان دارد. رنگها قاموس طبیعت و جهان را آشکار می سازند.

کتاب ایتن عناصر رنگ

   کتابی که پیش رو دارید، با نگاهی به عالم معنا و فلسفه ی مشرق و با نگاهی عارفانه و عالمانه، از دنیای عمیق رنگ سخن می گوید: رنگ زندگی است، زیرا دنیا بدون رنگ دنیایی است مرده همانگونه که شعله نور را ایجاد می کند، نور هم سبب دیدن رنگهاست. رنگها فرزندان نورند و نور مادر رنگهاست نور بی رنگ تاریکی بی رنگ است.

کتاب ایتن عناصر رنگ

   نور نخستین پدیده ی جهان است و با رنگ است که روح زنده ی جهان بر ما آشکار می گردد. رنگها چنان افکار و احساسات عمیقی را القا می کنند که گاهی حتی با چشم هم دیده نمی شوند، بلکه فقط با چشم دل احساس می شوند. لیکن قدم نهادن به این وادی نیز بدون عبادت خالق –نور آسمانها و زمین_ و مآلا بدون انسان شدن میسر نیست.

کتاب ایتن عناصر رنگ

   خواننده ی عادی که قبلا با وادی رنگ اشنایی نداشته، از اشنایی و غرق شدن در امواج نور و رنگ در این کتاب لذت بسیار خواهد برد و نثر زیبا و طبع حساس و آرمان گرای مولف را تحسین خواهد کرد؛ لیکن خواننده ی هنرمند و اشنای نقاشی از حاصل حدود پنج دهه تجربه و تحقیقات علمی مولف نیز بهره ها خواهد برد.

کتاب ایتن عناصر رنگ

فهرست

 • فیزیک رنگ
 • عوامل و اثرات رنگ
 • هماهنگی رنگها
 • مایه های ذهنی از رنگ
 • تئوری طرح رنگ
 • حلقه رنگ دوازده قسمتی
 • کنتراستهای هفت گانه رنگ
 • ترکیب رنگها
 • کره رنگ سازواری رنگها
 • شکل و رنگ
 • تاثیرات فضایی یا مکانی رنگها
 • تئوری تاثیرات حسی رنگ
 • تئوری اکسپرسیون رنگ

کتاب ایتن عناصر رنگ

 • نویسنده: یوهانس ایتن
 • ترجمه: بهروز ژاله دوست
 • تعداد صفحات: 107 صفحه
 • طول: 5/19
 • عرض: 19

کتاب ایتن عناصر رنگ

لینک های مرتبط:
کتاب های رنگ شناسی | کتاب های طراحی لباس | ایتن عناصر رنگ

مشترک شدن در خبرنامه ما

مشترک شدن در خبرنامه ما

برای اطلاع از آخرین اطلاعات و بروزرسانی ها در خبر نامه ما عضو شوید

اشتراک شما ایجاد شد