کتاب استراتژی طراحی مطلوب رنگ

کتاب استراتژی طراحی مطلوب رنگ

کتاب حاضر راهنمای جامعی است، برای دانشجویان رشته های طراحی (به طور خاص) و نیز کسانی که نوع کارشان نیاز به فهم بیشتر و بهتری از رنگ دارد. از معماران، طراحان داخلی، طراحان پارچه و لباس گرفته تا طراحان صنعتی. هدف از مطالعه این کتاب بررسی اصول زیبایی، به صورت اعم و بررسی رنگ، به صورت اخص و ارتباط رنگ ها در کنار یکدیگر در موقعیتهای مکانی و زمانی خاص می باشد، تا جادوی رنگها و خویشاوندی آنها را احساس کرده و بتوانیم نه تنها روی کاغذ بلکه در محیط پیرامونمان آن را به نمایش درآوریم …

۴۴/۰۰۰تومان

 • توضیحات

توضیحات

پیشنهاد از طریق پیامک

کتاب استراتژی طراحی مطلوب رنگ

   مقدمه کتاب استراتژی طراحی مطلوب رنگ | کتاب حاضر راهنمای جامعی است، برای دانشجویان رشته های طراحی (به طور خاص) و نیز کسانی که نوع کارشان نیاز به فهم بیشتر و بهتری از رنگ دارد. از معماران، طراحان داخلی، طراحان پارچه و لباس گرفته تا طراحان صنعتی.

کتاب استراتژی طراحی مطلوب رنگ

کتاب های رنگ شناسی

   هدف از مطالعه این کتاب بررسی اصول زیبایی، به صورت اعم و بررسی رنگ، به صورت اخص و ارتباط رنگ ها در کنار یکدیگر در موقعیتهای مکانی و زمانی خاص می باشد، تا جادوی رنگها و خویشاوندی آنها را احساس کرده و بتوانیم نه تنها روی کاغذ بلکه در محیط پیرامونمان آن را به نمایش درآوریم.

کتاب استراتژی طراحی مطلوب رنگ

کتاب استراتژی طراحی مطلوب رنگ

   برای اینکه رنگها را به صورت موثر مورد استفاده قرار دهیم، ابتدا بهتر است انها را بشناسیم و سپس ارتباط بین رنگها را درک کنیم. در وهله اول باید پی ببریم چگونه یک رنگ واحد می تواند ظواهر و نمودهای متعددی به خود بگیرد، چرا که دریافت بصری رنگ معمولا همانطور که هست، دیده نمی شود و همین حقیقت سبب می گردد که رنگ نسبی ترین عنصر و در عین حال مهمترین موضوع نه تنها در هنر بلکه در تمامی محصولات روزمره باشد.

کتاب استراتژی طراحی مطلوب رنگ

کتاب های طراحی لباس

   چه بسا کاربرد رنگ از ضروری ترین عناصر در طراحی یک محصول به معنای کاربردی آن می باشد. چرا که می تواند از لحاظ روانی انسانها را درگیر فراز و نشیب های متفاوتی نموده و بدیهی ترین دریافت ها را مشکل و البته دریافتها را سهل کند.

کتاب استراتژی طراحی مطلوب رنگ

   به همین دلیل شناخت صحیح و دقیق رنگها و به کار بستن هوشمندانه آن در تمام شاخه های هنر بسیار موضوع درخور توجه ایست که ما را ترغیب به چاپ مجدد این اثر کرده است. امید است با استفاده مناسب از کتاب حاضر، محیطی سرشار از آرامش و زیبایی داشته باشیم.

کتاب استراتژی طراحی مطلوب رنگ

فهرست کتاب استراتژی طراحی مطلوب رنگ

 • بخش یکم: زیبایی شناسی
 • زیبایی شناسی (استتیک)
 • نظریه های زیبایی شناسی
 • زیبایی از نظر متفکرین ایرانی
 • شناخت زیبایی
 • شناخت زیبایی از نظر متافیزیک
 • شناخت زیبایی از نظر روانشناسی
 • شناخت زیبایی از نظر جامعه شناسی و تاریخ
 • شناخت زیبایی از نظر فیزیولوژی
 • تجربه زیبایی شناختی
 • عناصر زیبایی شناسی
 • تجربه محصول
 • زیبا و زیبایی
 • گستره زیبایی
 • زیبا و خوش آیند
 • زیبا و مفید
 • زیبا و مفید به نوع
 • زیبا و حقیقی
 • زیبا و خوب
 • زیبایی شناسی هنر
 • عوامل موثر در ادراک زیبایی شناسی هنری
 • کارکردهای زیبایی شناسی در طراحی صنعتی
 • زیبایی شناسی در طراحی محصول
 • زیبایی شناسی و ابعاد آن در طراحی محصول
 • بعد حسی
 • بعد ساختاری
 • گشتالت
 • قوانین گشتالت
 • بعد ذهنی
 • زیبایی و تداعی
 • زیبایی و نوآوری
 • زیبایی و فرهنگ
 • زیبایی و پیش داوری
 • بخش دوم: رنگ
 • رنگ
 • تعریف رنگ
 • ذات رنگ و نمود رنگ
 • احساس کردن رنگ
 • مفهوم رنگ
 • صفات رنگ
 • ظاهر رنگی اشیا
 • زبان رنگ
 • در جستجوی رنگ
 • تاثیر روانی رنگ
 • دیدن رنگ
 • چگونگی تشخیص رنگ
 • ساختمان چشم انسان
 • دیدن متفاوت رنگ
 • خطاهای چشمی
 • رنگ در طبیعت
 • سیستم های رنگ
 • نظریه های رنگ
 • سیستم های رنگی
 • چرخه های رنگ
 • چرخه رنگ پایه ای
 • چرخه رنگ هنرمندان
 • چرخه رنگ در صنعت چاپ
 • چرخه رنگ فیزیکی
 • نظریه های زیبایی شناسی رنگ
 • لئوناردو داوینچی
 • یوهان ولفگانگ گوته
 • اگدن. ان. رود
 • آلبرت اچ. مانسل
 • واکنش نسبت به رنگ
 • روانشناسی رنگ
 • واکنش عمومی نسبت به رنگ
 • واکنش های روانی
 • کارکرد سمبولیک رنگ
 • رنگ، هویت و فرهنگ
 • هویت
 • هویت ملی و فرهنگی
 • فرهنگ
 • انواع فرهنگ
 • رنگ در فرهنگ اسلامی
 • جغرافیای رنگ
 • خاورمیانه
 • خاوردور
 • آفریقا
 • اقیانوسیه
 • تاریخچه کاربرد رنگ
 • رنگ در هنر تصویری
 • رنگ در باوهاوس
 • پیشینه رنگ در ایران
 • رنگ در شاهنامه
 • رنگ در پرچم
 • رنگ در پوشاک و فرش
 • رنگ در نقاشی
 • رنگ در معماری
 • رنگ در سفال
 • رنگ پارسی
 • آبی ایرانی
 • آبی ایرانی مدیوم
 • آبی ایرانی نیلی
 • قرمز ایرانی
 • سبز ایرانی
 • بخش سوم: طراحی
 • طراحی
 • شیئی شدن
 • انواع تولیدات
 • کارکردهای تولیدات صنعتی
 • حل مسئله زیبایی شناسی محصول
 • فرایند و مبانی ادراک
 • زیبایی شناسی به عنوان زبان محصول
 • پیام محصول
 • ارتباط در طراحی صنعتی
 • نشانه شناسی
 • نشانه ها در اشیا
 • فرم برخاسته از بازار
 • مهم ترین اهداف رهیافت فرم برخاسته از بازار
 • نقد فرم برخاسته از بازار
 • رهیافت های جایگزین
 • پیروی فرم از عملکرد
 • پیروی فرم از اصول اجتماعی
 • پیروی فرم از احساسات
 • پیروی فرم از طبیعت
 • پیروی فرم از قوانین هندسی و تناسبات
 • پیروی فرم از چینش تطبیقی محصول در یک فضا
 • پیروی فرم از عصر دیجیتال
 • انتخاب رنگ و طراحی صنعتی
 • استراتژی طراحی رنگ مطلوب
 • باورهای بنیادین
 • اصول طراحی
 • سرآغاز طراحی
 • کیفیت مطلوب
 • لهجه و لحن پیام
 • فرایند انتخاب رنگ
 • رنگ مسلط رنگ تکمیلی
 • رنگ تاکیدی
 • برتری فرم دایره برای استراتژی طراحی رنگ مطلوب
 • نمایش استراتژی طراحی مطلوب رنگ
 • آزمون انتخاب رنگ مناسب برای کیفیات مختلف روانی
 • نتایج یافته های آزمون رنگ و کیفیت روانی

 

 • نویسنده: بهزاد سلیمانی
 • انتشارات: ژاله
 • تعداد صفحات: 323 صفحه
 • طول کتاب : 17 سانتی متر
 • عرض کتاب : 23 سانتی متر

استراتژی طراحی مطلوب رنگ

مشترک شدن در خبرنامه ما

مشترک شدن در خبرنامه ما

برای اطلاع از آخرین اطلاعات و بروزرسانی ها در خبر نامه ما عضو شوید

اشتراک شما ایجاد شد