سربرگ

به پارس دوک خوش آمدید

طراحی لباس 1

طراحی drawing واژه ای است با معانی بسیار که ساده ترین معنای آن طرح ریزی و ترسیم است. طراحی شیوه ای از بیان و بازتاب ذهن خلاق انسان برای معانی، مفاهیم و ایجاد و ارتباط با با شیوه های مختلف است و این مهم از طریق واژه ها (مانند شعر)، از راه صدا (مانند موسیقی) و از طریق تصویر (مانند طراحی) صورت می پذیرد.

نویسنده : محبوبه الهی

دسته بندی : طراحی، خیاطی، نساجی

وضعیت : موجود است


154000

این محصول را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید:

طراحی drawing واژه ای است با معانی بسیار که ساده ترین معنای آن طرح ریزی و ترسیم است. طراحی شیوه ای از بیان و بازتاب ذهن خلاق انسان برای معانی، مفاهیم و ایجاد و ارتباط با با شیوه های مختلف است و این مهم از طریق واژه ها (مانند شعر)، از راه صدا (مانند موسیقی) و از طریق تصویر (مانند طراحی) صورت می پذیرد.

شاعر، پس از تسلط بر زبان، برای بیان احساسات خود حتی قواعد دستوری را در هم می ریزد و ساختار جدیدی می آفریند، طراح هم، پس از فراگیری الفبای طراحی، می تواند روش های تازه ای برای بیان مفاهیم خود ابداع کند.

طراح، همانند شاعر با انتخاب شیوه ای مناسب و به کارگیری امکانات و مهارت خویش روشی هنری و متناسب را پیش می گیرد با این تفاوت که اولا فهم یک اثر واضح و روش هنری برای مخاطبان بی شمار اثر هنری چندان دشوار نیست و نیازی به توضیح و ترجمه ندارد. دیگر آن که انسان پیش از پیدایش خط نوشتاری با استفاده از طرح و شکل با دیگر انسان ها ارتباط برقرار می کرد و سرانجام این که طراحی ساده ترین شکل توصیف است و دقیقا به همین علت است که اقوام بدوی و بتدایی این شیوه را برای تامین نیازهای ارتباطی خود برگزیده اند.(شکل م.1)

طراحی در واقع گونه ای از بازنمایی تصویری یا نقش آفرینی است که عمدتا با تاکید بر عنصر خط شکل می گیرد. ممکن است ترسیم مقدماتی به منظور طراحی یا اثر هنری مستقلی باشد. کشیدن خط روی سطح ساده ترین نوع بیان به روش تصویری است که با طراحی عینیت می یابد و برای بیننده ملموس می شود. بنابراین، خط ساده ترین عنصر در بیان تصویری و به ویژه در طراحی است.

طراحی وسیله ای برای انتقال اندیشه و ایجاد ارتباط از طریق ترسیم و ترکیب خط ها با هم است، ولی رسم همین خط بسیار ساده بر کاغذ با هماهنگی چند عامل فیزیکی و ذهنی صورت می پذیرد که عبارت اند از: دیدن، یافتن، اندیشیدن، تحلیل کردن و انتقال یا اجرا کردن.

طراحی همچنین محصول هماهنگی میان چشم، دست، ابزار و اندیشه هنرمند است. برای آفرینش نمونه ای موفق، به تمرین مداوم، مطالعه در طبیعت و ابزارهای مناسب نیاز هست که طراح را در رسیدن به بهترین نتیجه یاری می کند. منظور از اندیشه در این جا یعنی نیروی مشاهده، انتخاب و انعکاس یک یا چند موضوع بر صفحه ی کاغذ توسط طراح. البته، باید در نظر داشت که فرهنگ، تفکر و هدف نهایی نیز در شکل گیری اثر نقش دارند.

طراحی در دو گروه هنرهای تجسمی و کاربردی به کار گرفته می شود که تعریف و حدود معنایی این گروه ها گاهی دچار تغییر می شود، ولی مهمترین عامل تفکیک آن ها از یکدیگر کاربردی بودن یا صرفا زیبا و هنری بودن آن هاست. منظور از مفید بودن اثر آن است که طرح یا تولید آن در جهت رفع نیازهای اولیه و روزمره انسان باشد. این نیازها از تمدن های اولیه تا جوامع صنعتی پیشرفته امروز تفاوت چندانی نکرده است. انسان برای غذا خوردن به ظروفی برای پختن احتیاج دارد، برای آن که گرم و خشک بماند و از گزند جانوران و حشرات موذی در امان باشد به مکانی برای زیستن نیازمند است و برای حفاظت از بدن آسیب پذیر خود در برابر گزند آب و هوا و محیط احتیاج به وسایلی برای بافتن، بریدن و دوختن منسوجات دارد.

تفاوت جوامع از نظر محیط جغرافیایی و فرهنگی تاثیر چندانی در اصل نیازمندی ها ندارد. فقط نوع استفاده و تعبیر های ذهنی سازندگان این اشیا بنا بر فرهنگ های گوناگون در شکل دادن به این نوع آثار تا حدودی موثر است. همین موضوع باعث تنوع در شکل ظاهری آن ها می شود که بازتابی از موفعیت زمانی و مکانی خاص است. طراحی هایی را که به کاربرد محمدود می شوند طراحی کاربردی می نامیم، مسلما معادل دقیق و کاملی برای design نیست، از آن جا که کلمه تعریف شده دیگری نداریم، ناچارا اصطلاح طراحی کاربردی (طراحی صنعتی)را برای آن به کار می گیریم.

معنای این اصطلاح در گذشته محدود بود، ولی امروزه به دلیل کاربردهای متفاوت در معنایی وسیع تر از ترسیم به کار می رود. این اصطلاح اکنون با تاکید بر اصول طراحی بر سازماندهی عناصری چون خط، شکل، بافت، رنگ و فضا دلالت دارد. این اصول بر حسب ویژگی های هر یک از قالب های هنری کم و بیش تغییر می کنند. با این حال، تعادل، ریتم، تناسب و هماهنگی را عام ترین و پایه ای ترین اصل طرح می دانند. طراحی کاربردی در واقع به نتیجه نهایی هر محصول، مدل، طرح پژوهشی و مواردی دیگر اطلاق می شود که از مطالعه و بررسی یک موضوع حاصل شده است.

در سیر رسیدن به نتیجه نهایی، علاوه بر توجه به مباحث زیبایی شناختی، باید اصول دیگری، همچون مدل سازی و طراحی را نیز مرنظر داشت.

طراحی کاربردی نوعی طراحی مرحله به مرحله بر پایه نیازها و تناسبات انسانی است و بیشتر به اصولی کاربردی، مانند بررسی، سنجش و محاسبه معیارهای کاربردی در طرح نهایی می پردازد. دامنه طراحی کاربردی بسیار گسترده است و از ترکیب عناصری مانند خط، شکل، رنگ، بافت، فضا و ... بر پایه تعادل و تناسب و ریتم و هماهنگی به دست می آید.

طراح مسلما برای دستیابی به موارد کاربردی بیشتر و بهتر باید قوانین و مفاهیم سازماندهی بصری طرح را نیز در نظر بگیرد. با سازماندهی (ترکیب بندی)، هم می توان به کاربرد راحت تری رسید و کارایی را بیشتر کرد و هم از نظر زیایی شناسی بر ارزش طراحی افزود.

تمام قوانین حاکم بر طراحی کاربردی در طراحی لباس نیز صدق می کند و از آن جا که طراحی بر ترکیب بندی استوار است، باید این عناصر را شناخت و آن را عمیق درک کرد.

آنچه در این کتاب آمده کوششی است برای دستیابی به ارائه طرحی واقعی و برای این کار بایدبا عناصر اصلی سازنده یا الفبای آن کاملا آشنا بود و آنگاه برای رسیدن به هدف اصلی این عناصر را به شیوه ای  هوشمندانه کنار هم چید. می توان با تغییر چیدمان این عناصر به تنوع در طرح دست یافت که پیش نیاز رشته دو واحد طراحی لباس است. این تنوع با کاربری های متفاوت در طراحی مد لباس همواره به نوآوری می انجامد تا بتوان مخاطب را جذب و نیازهای وی را برطرف کند.

این کتاب مشتمل بر مستمل بر 16 گفتار است که به طور اختصاصی به تبیین ارزش خط در بحث تاثیر و تدابیر خطی در رفع عیوب اندام می پردازد.

گفتار اول تا چهارم علاوه بر تاکید بر ارزش سواد بصری و به دلیل اهمیت شناخت مبانی هنرهای تجسمی در طراحی لباس به صورت تخصصی به آن می پردازیم چرا که ارزش تدابیر خطی با درک و شناخت این مفاهیم معنی می یابد. گفتار پنجم توجه مخاطب را به اهمیت حوزه تخصصی مد و لباس جلب کرده و عوامل تاثیرگذار بر آن را توضیح می دهد در عین حال با توجه به این که شناخت ایرادهای اندامی در قسمت های مختلف بدن نیز از نیازهای بحث طراحی لباس است. گفتارهای ششم و هشتم به بررسی این موضوع در قالب آشنایی با اندام های مختلف و عیوب اندام در بخش بالایی و پایینی بدن به صورت تخصصی می پردازد و اشاره ای به چگونگی رفع این عیوب نیز دارد. مسلما با شناخت ویژگی های خاص گروه های اندامی (A-O-V-X) می توان از نقوش، برش ها، مدل ها و رنگ ها به خوبی برای رفع عیوب و یا زیباتر نمایاندن افراد استفاده کرد.

و در نهایت گفتارهای نهم تا شانزدهم به شناخت ارزش های خط در طراحی لباس و چگونگی به کارگیری آن به طور کامل پرداخته است. مسلما بدون آگاهی از گفتارهای قبل، ورود به این بحث ممکن نخواهد بود و همچنین با توجه به ارزش مقایسه برای درک بهتر مباحث توصیف شده، در ارائه نمونه های طراحی به جای ارائه یک طرح، دو یا چند طرح مورد مقایسه و بررسی با هم قرار می گیرند که مسلما سبب افزایش شناخت مخاطب نسبت به موضوع خواهند شد.

 • بیوگرافی و پیشگفتار
 • مقدمه
 • گفتار اول: اهمیت و ارزش سوار بصری در طراحی لباس
 • گفتار دوم: آشنایی با مبانی هنرهای تجسمی در طراحی لباس
 • نقطه
 • خط
 • سطح
 • حجم
 • گفتار سوم: عوامل تاثیرگذار بر عناصر بصری
 • شکل
 • اندازه
 • ترکیب بندی
 • تعادل
 • تناسب
 • تقسیمات طلایی
 • تضاد
 • گفتار چهارم: آشنایی با ارزش رنگ و بافت در طراحی لباس
 • رنگ در طراحی لباس
 • بافت در طراحی لباس
 • گفتار پنجم: ارزش و اهمیت طراحی لباس در جهان امروز
 • ارزش و اهمیت طراحی لباس
 • لباس به مثابه شناسه هویتی
 • پارامترهای تاثیرگذار در طراحی لباس
 • گفتار ششم: بررسی و شناخت تناسب اندام
 • بررسی تناسب طولی اندام
 • اشکال مختلف اندام
 • ویژگی های اندام مثلثی یا A شکل
 • ویژگی های اندام مربعی یا O شکل
 • ویژگی های اندام در شکل مثلث وارونه یا V شکل
 • ویژگی های اندام به شکل ساعت شنی یا X شکل
 • گفتار هفتم: بررسی ایرادهای اندام در بالاتنه
 • شکل های مختلف شانه
 • انواع مختلف گردن
 • شکل های مختلف بازو
 • شکل های سینه از پهلو (نیمرخ)
 • شکل های مختلف کمر
 • شکل های مختلف شکم از پهلو (نیمرخ)
 • گفتار هشتم: بررسی ایرادهای اندام در پایین تنه
 • شکل های مختلف باسن
 • شکل های مختلف نشیمن گاه (از نیمرخ)
 • شکل های مختلف ران
 • گفتار نهم: کارکردهای خط در طراحی لباس
 • کارکردهای خط در طراحی لباس
 • ریتم
 • شناخت ارزش های خط در طراحی لباس
 • گفتار دهم: تاثیرات خطوط عمودی بر اندام
 • موازی بودن خطوط عمودی
 • طراحی پارچه های راه راه عمودی
 • گفتار یازدهم: تاثیرات خطوط افقی بر اندام
 • طراحی پارچه های راه راه افقی
 • گفتار دوازدهم: تاثیرات خطوط متقاطع (طرح های چهارخانه) بر اندام
 • طراحی پارچه های چهارخانه
 • گفتار سیزدهم: تاثیرات خطوط مورب بر اندام
 • طراحی پارچه با نقش مورب
 • گفتار چهاردهم: تاثیرات خطوط شکسته بر اندام
 • خطوط جناغی
 • نقوش شکسته
 • طراحی پارچه جناغی
 • طراحی پارچه با نقوش شکسته
 • گفتار پانزدهم: تاثیرات خطوط منحنی بر اندام
 • طراحی پارچه با نقوش منحنی
 • گفتار شانزدهم: تاثیرات خطوط نافذ بر اندام

شابک: 0-64-7285-600-978

تعداد صفحات: 239 صفحه

مترجم: -

ناشر: موسسه انتشاراتی جمال هنر با همکاری موسسه هنری طرح و نقش زوایا

سال انتشار: بهار 1399

عرض: 17

ارتفاع: 24

ثبت نظر

امتیاز شما:
 • 4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: 4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای| این کتاب به دلیل وجود بیش از 4000 طرح یقه، آستین، دامن و انواع لباس بهترین مرجع بشری یادگیری طراحی و حتی جزئیات چین و چروک ها و همچنین برای ایده گرفتن و ادغام کردن انواع مدل لباس می باشد. چرا کتاب 4000 طرح خطی برای طراحان لباس و دانشجویان این رشته مفید می باشد.  با توجه به به روز نبودن سرفصلهای دانشگاهی و همچنین محدود بودن زمان آموزشی مؤسسات آموزشی طراحان لباس هیچوقت نمی توانند طراحی تمامی لباسها، یقه ها، آستین ها و جزئیات طراحی لباس را کامل آموزش ببینند، پس این کتاب می تواند بانک اطلاعاتی جامعی برای طراحان لباس باشد....


  اکنون خرید کنید
  4000 طرح خطی طراحی لباس حرفه ای
 • دفتر طراحی مد و لباس پارس به همراه DVD آموزشی

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: دفتر طراحی مد و لباس پارس| انتشارات پارس دوک با سال ها تجربه در زمینه نشر و توزیع حرفه ای ترین کتابهای آموزشی مربوط به پوشاک این بار برآن  شده است که با استفاده از علم و تجربه اساتید، حرفه ای ترین آموزشگاه طراحی لباس و پارچه ایران (طراحان مد و لباس پارس) بهترین دفتر طراحی مد و لباس ایران را نشر ...... سایز A4


  اکنون خرید کنید
  دفتر طراحی مد و لباس پارس به همراه DVD آموزشی
 • فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس

  دسته بندی: طراحی، خیاطی، نساجی
  نام کتاب: فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس | به همان روشی که یک ابزار موسیقایی نیازمند کوک شدن به ­منظور تولید کالاهای منظم است، دست باید به وسیله تمرینات منظم به منظور رسیدن به یک سبک ترسیم انعطاف پذیر و شناور کوک شود. پیش از شروع مطالعه پیکره، انجام تمریناتی به منظور روان کردن دست و در جهت خلاص شدن از هرگونه تنش و یا هراس مناسب است. یک سری خطوط، منحنی­های متحدالمرکز، خطوط مارپیچ، آشیانه زنی و آشیانه زنی متقاطع تا زمانی که احساس آرامش به لحاظ روانی و چه به لحاظ فیزیکی.....


  اکنون خرید کنید
  فیگوراتیو زنانه در طراحی لباس