الگو تونیک مدل آندیا

-30%

الگو تونیک مدل آندیا

الگو تونیک مدل آندیا

الگو تونیک مدل آندیا | ساخت الگو با متد و استاندارد ترکیه  و متناسب برای خانم های   درشت اندام  مناسب میباشد و پارچه های حریر ساده و متضاد استفاده شود  پارچه هایی که برای این کار مناسب میباشد حریر کرپ حریر ساده و پارچه های لخت و سبک

  • کد:   1007
  • نام مدل :آندیا
  • الگوی تونیک
  • سایز: 42   44   46   48   50   52

۱۴۰/۰۰۰تومان ۹۸/۰۰۰تومان

  • توضیحات

توضیحات

پیشنهاد از طریق پیامک

الگو تونیک مدل آندیا

الگو تونیک مدل آندیا | ساخت الگو با متد و استاندارد ترکیه  و متناسب برای خانم های   درشت اندام  مناسب میباشد و پارچه های حریر ساده و متضاد استفاده شود  پارچه هایی که برای این کار مناسب میباشد حریر کرپ حریر ساده و پارچه های لخت و سبک

  • کد:   1007
  • نام مدل :آندیا
  • الگوی تونیک
  • سایز: 42   44   46   48   50   52

الگو تونیک مدل آندیا

الگو تونیک مدل آندیا

لینک های مرتبط:
الگوهای تونیک | الگو های مانتوالگو تونیک آندیا

 

الگو تونیک مدل آندیا | ساخت الگو با متد و استاندارد ترکیه  و متناسب برای خانم های   درشت اندام  مناسب میباشد و پارچه های حریر ساده و متضاد استفاده شود  پارچه هایی که برای این کار مناسب میباشد حریر کرپ حریر ساده
و پارچه های لخت و سبک کد:   1007 نام مدل :آندیا الگوی تونیک سایز: 42   44   46   48   50   52

الگو تونیک مدل آندیا | ساخت الگو با متد و استاندارد ترکیه  و متناسب برای خانم های   درشت اندام  مناسب میباشد و پارچه های حریر ساده و متضاد استفاده شود  پارچه هایی که برای این کار مناسب میباشد حریر کرپ حریر ساده
و پارچه های لخت و سبک کد:   1007 نام مدل :آندیا الگوی تونیک سایز: 42   44   46   48   50   52

الگو تونیک مدل آندیا | ساخت الگو با متد و استاندارد ترکیه  و متناسب برای خانم های   درشت اندام  مناسب میباشد و پارچه های حریر ساده و متضاد استفاده شود  پارچه هایی که برای این کار مناسب میباشد حریر کرپ حریر ساده
و پارچه های لخت و سبک کد:   1007 نام مدل :آندیا الگوی تونیک سایز: 42   44   46   48   50   52

 

 

مشترک شدن در خبرنامه ما

مشترک شدن در خبرنامه ما

برای اطلاع از آخرین اطلاعات و بروزرسانی ها در خبر نامه ما عضو شوید

اشتراک شما ایجاد شد