bahman

برچسب - کتاب چهل تکه

  • کتاب چهل تکه دوزی

    0 out of 5

       از زمانهای بسیار دور مادر و یا مادربزرگ ها همیشه کارهای زیبایی با دست درست می کردند از جمله همین چهل تکه دوزی بود. برای گذراندن وقت اضافی خود از باقی مانده پارچه ها که باید دور ریخته می شد هنرهای خود را نمایان می کردند. یادمه مادربزرگ در کنار تمام کارهایی که داشت، آخه در قدیم لباسشویی و جاروبرقی و تلویزیون حتی یخچال هم نبود و در هر خانه هفت، هشت، ده تا بچه بودند از جمله آن خانواده ها ما بودیم که فکر می کنم 10 تا خواهر  و برادر بودیم، تلویزیون هم که نبود در کنار کرسی ها، شب نشینی ها ساعاتی برای ما قصه می گفتند …

    ۱۱/۰۰۰تومان