bahman

برچسب - کتاب پنتون رنگ

  • کتاب پنتون

    0 out of 5

       کتاب پنتون | یکی از رسالتهای هنرمند بالا بردن سطح آگاهی هنری و فرهنگ بصری خود و نهایتا تاثیرگزاری بر جامعه است. نادیده گرفتن نقش مهم آموزش و به روز شدن اطلاعات هنرمند و جدایی از نیازهای جامعه مخاطب، به روندی دوقطبی می انجامد، گروهی که داعیه آفرینش هنری دارند و اندکند و گروهی که مخاطبانند و در اکثریت هستند؛ این دو گروه در درک و ارزش گذاری از آثار هنرمندانه هنرمندان هم عقیده نخواهند بود …

    ۳۸/۵۰۰تومان