bahman

برچسب - کتاب های خارجی مد و لباس

  • کتاب جهان قرون وسطی

    0 out of 5

       کتاب جهان قرون وسطی (The medieval world) |  لباس های قرون وسطی هنوز هم ما را مجذوب می کند. کتابهای افسانه ای کودکان پر است از تصاویر خیالی از پرنسسهای اروپایی با کلاه های بلند، هیزم شکن ها در لباس خانگی، شوالیه ها در زره های درخشان  و دلقک های رنگارنگ. لباس قرون وسطی الهام بخش شاعرها و هنرمندان در قرن نوزدهم بوده است.

    این کتاب زبان اصلی می باشد

    ۲۵/۰۰۰تومان