برچسب - کتاب نیاموخته ها در خیاطی

  • کتاب نیاموخته ها در...

    0 out of 5

       در یادگیری هر هنر روش های هنرمندانه که آمیخته با سلیقه باشدکمال مطلوب است و جمعی از هنرمندان با افکار اصیل خود طرح هایی ایجاد می نمایند که هدف شان رسیدن به اصول صحیح می باشد و ضمنا راهنمای خوبی هم برای علاقمندان می گردد. «گرلاوین» یکی از هنرمندان است و روش او اکنون در سراسر جهان شهرت بسزایی یافته است و در موسسات غالب کشورها تدریس می شود آنها که با روش گرلاوین آشنایی دارند، چه آنهایی که می خواهند به پوشش خویشتن بپردازند و چه آنهایی که طراحی و خیاطی را حرفه خود قرار می دهند از این روش منتهای استفاده را می نمایند

    ۳۸/۵۰۰تومان
مشترک شدن در خبرنامه ما

مشترک شدن در خبرنامه ما

برای اطلاع از آخرین اطلاعات و بروزرسانی ها در خبر نامه ما عضو شوید

اشتراک شما ایجاد شد