bahman

برچسب - کتاب طراحی پارچه و لباس

  • کتاب طراحی پارچه و لباس

    0 out of 5

       مقدمه کتاب طراحی پارچه و لباس | مقوله لباس و پوشاک در ایران زمین از گذشته دور از جایگاه و اعتبار خاصی برخوردار بوده و همواره ایرانیان در این زمینه سرآمد جهانیان بوده اند، اما با پیشرفت جوامع بشری و عدم هماهنگ سازی با علم روز دنیا در این زمینه، هنر-صنعت، پوشاک ایرانی دچار رکود و عقب ماندگی شد که از جمله مهمترین دلایل این عقب ماندگی عدم توسعه علمی در رابطه با رشته پوشاک بوده است

    ۳۰/۸۰۰تومان