bahman

برچسب - کتاب رنگ

 • کتاب نمایه رنگ

  0 out of 5

  مقدمه کتاب نمایه رنگ | رنگ! صرف نظر از فیزیک آن و عمل بازتاب امواج نور از سطح شیء به چشم – و به دنبال آن به ذهن_ با ترکیبات مختلف خود، تشویق می کند، به حرکت درمی آورد، برمی انگیزد، الهام می بخشد، پس می زند، هشدار می دهد و یا آگاه می کند و اگر چه ممکن است هر کدام از ما رنگها را به شکلی خاص مشاهده کنیم، واکنش های جانبی مشترکی نیز بروز می دهیم که به پس زمینه های زمانی و فرهنگی ما مربوط است.

   

  لینک های مرتبط :
  کتاب های رنگ شناسی  |  کتاب های طراحی لباس

  ۴۲/۹۰۰تومان
 • کتاب هارمونی رنگ

  0 out of 5

     وقتی شما وارد یک اتاق می شوید و یا شخصی را میبینید که به سوی شما قدم می زند، و یا وقتی که در ترافیک هستید و به یک تابلو نگاه می کنید، اولین چیزی که شما به آن توجه می کنید رنگ است. دیوارهای رنگ زرد در اتاق کودک شما او را خندان می سازد، قرمزی کت یک خانم، توجه شما را به او جلب می کند، و همچنین زمینه نارنجی یک پوستر تبلیغاتی توجه شما را نیز جلب می کند. همانگونه که والت دیزنی پیوسته به این مطلب اشاره می کند که، ما در دنیای عجیبی از رنگ زندگی می کنیم …

  ۳۳/۰۰۰تومان
 • کتاب هارمونی رنگها

  0 out of 5

     کتاب هارمونی رنگها | اندیشه ترجمه این کتاب به سالها قبل باز می گردد، که برگردان ناقص و ابتری از آن برای ویرایش به دست من رسیده بود. با زحمت بسیار جلدهای دیگری از این کتاب را جستم و هر سه را در مدت کوتاهی ترجمه کردم. اما هنگام چاپ با ناشر به توافق نریدم و این کتاب چون دیگر کارهایی که من جای آن را سالها در ادبیات هنرهای تجسمی و بصری خالی می دیدم، به ناچار به کناری افکندم…

  لینک های مرتبط :
  کتاب های رنگ شناسی | کتاب های طراحی لباسهارمونی رنگها

   

  ۴۴/۰۰۰تومان