bahman

برچسب - کتاب رنگارنگ

  • کتاب رنگارنگ

    0 out of 5

       کتاب رنگارنگ | همه ی رنگ ها جذاب هستند، همه ی آنها را هر روز در منزل، خیابان، کوچه و بازار و بر روی اشیا، اجسام و … می بینیم. نام بعضی از آنها را می شناسیم. ویژگی بعضی را می دانیم و بعضی را بیشتر دوست داریم. اما خیلی از ما نمی دانیم هر رنگی چگونه به دست می آید و بایستی آن را از ترکیب چه رنگ هایی درست کرد و یا نمی دانیم کدام رنگ خالص است و کدام رنگ ترکیبی از چند رنگ است. این کتاب برای شناخت رنگ و کاربرد آن تالیف شده؛ با مطالعه و انجام دادن فعالیت های این کتاب می توانید رنگها را بهتر بشناسید، به درستی از آنها استفاده کنید و لذت ببرید…

    ۲۷/۵۰۰تومان