برچسب - کتاب خیاطی

 • کتاب های پارچه سازی

  55 Fashion Figure Templates

  0 out of 5

  Drawing fashion is fun.  But sometimes, drawing the figures can be a drag. That’s why I created this  series of fashion figure templates. I am not a designer, but I love sketching out my own designs. But I found that drawing the underlying figure just took too much time.

  این کتاب زبان اصلی می باشد

  ۲۳/۸۰۰تومان
 • کتاب خارجی FGMPaperIYR2

  کتاب خارجی FGMPaperIYR2

  0 out of 5

     Pattern making is an art of manuplating amd shaping a flat piece of fabric conform to one or more curves of the human.Pattern making is a bridge function between design and production. A sketch can be turned into a garment via a pattern which interprets the design in the form of the garment components (Cooklin) .

  این کتاب زبان اصلی می باشد

  ۲۱/۰۰۰تومان
 • کتاب خارجی on the logic of pattern cutting

  کتاب خارجی on the logic of pattern...

  0 out of 5

  Everything is there, classified, filed and collected in dark bindings that are indistinguishable from account books except for the fact that the year’s date is stamped on the spines in fine gold – the scallops of mother of pearl and mica, the Greek key pattern borders of coral, the sprinklings of pearls and interlaced silver threads.

  این کتاب زبان اصلی می باشد

  ۵۸/۵۰۰تومان
 • کتاب خودآموز راسته دوزی...

  0 out of 5

     از همان روزی که اولین تکه پوست به وسیله انسان های نخستین بر دهانه غاری آویخته شد، پرده نیز متولد شد و آن زمان که پرده را برای جداسازی محل زندگی به کار گرفتند، گسترش دامنه کاربردهای آن آغاز شد و با گذشت زمان، آنچنان با زندگی بشر آمیخت که امروزه یکی از ملزومات زندگی است. شاید بتوان گفت که سلسله مادها یکی از اولین سلسله هایی بودند که از پرده های زیبا و مجلل برای بیشتر جلوه دادن به محل زندگی خود سود جسته اند و این روند طی قرنها نه تنها از بین نرفته، که قانونمندتر و هدفدارتر شده است

  ۹/۹۰۰تومان
 • کتاب زبان اصلی Haute Couture

  کتاب زبان اصلی Haute Couture

  0 out of 5

  Haute couture, fashion’s art of supreme technical mastery and virtuoso execution, is handsomely and perhaps peerlessly represented in the collection of The Costume Institute of The Metropolitan Museum of Art. This book and the exhibition it accompanies present the historical landmarks of couture and also the persistent discrimination and authority of high aesthetic quality that charac

  این کتاب زبان اصلی می باشد

  ۷۰/۰۰۰تومان
 • کتاب زبان اصلی Lanvin

  کتاب زبان اصلی Lanvin

  0 out of 5

  Everything is there, classified, filed and collected in dark bindings that are indistinguishable from account books except for the fact that the year’s date is stamped on the spines in fine gold – the scallops of mother of pearl and mica, the Greek key pattern borders of coral, the sprinklings of pearls and interlaced silver threads.

  این کتاب زبان اصلی می باشد

  ۵۶/۰۰۰تومان
 • کتاب نیاموخته ها در...

  0 out of 5

     در یادگیری هر هنر روش های هنرمندانه که آمیخته با سلیقه باشدکمال مطلوب است و جمعی از هنرمندان با افکار اصیل خود طرح هایی ایجاد می نمایند که هدف شان رسیدن به اصول صحیح می باشد و ضمنا راهنمای خوبی هم برای علاقمندان می گردد. «گرلاوین» یکی از هنرمندان است و روش او اکنون در سراسر جهان شهرت بسزایی یافته است و در موسسات غالب کشورها تدریس می شود آنها که با روش گرلاوین آشنایی دارند، چه آنهایی که می خواهند به پوشش خویشتن بپردازند و چه آنهایی که طراحی و خیاطی را حرفه خود قرار می دهند از این روش منتهای استفاده را می نمایند

  ۳۸/۵۰۰تومان
 • مجلات خارجی مد

  مجله CHANEL

  0 out of 5

  Like a tale from The Arabian Nights, Chanel’s life story is one of magical transformations. She had five distinct lives (five being without a doubt her lucky number), and while each one does not spring directly from the one before, they were nevertheless connected by one continuous thread which stretched from the beginning of this century to the end: style.

  این کتاب زبان اصلی می باشد

  ۴۲/۰۰۰تومان
 • مجله خارجی Draw fashion now

  0 out of 5

     The intention of this book is to demystify the process of drawing fashion figures. The format is based on how I learned, and how I teach. When I teach classes on fashion illustration, I walk my students through the process step by step, explaining the principles as I go. The students follow along with me, and by the end of the class, we all have a finished illustration.

  این کتاب زبان اصلی می باشد

  ۵۳/۲۰۰تومان
مشترک شدن در خبرنامه ما

مشترک شدن در خبرنامه ما

برای اطلاع از آخرین اطلاعات و بروزرسانی ها در خبر نامه ما عضو شوید

اشتراک شما ایجاد شد