bahman

برچسب - کتاب خیاطی آسان 3

  • کتاب آموزش خیاطی آسان...

    0 out of 5

       خیاطی از مهم ترین هنرها و فن هایی است که هر خانم خانه دار و یا شاغل می تواند آن را به آسانی یاد بگیرید و در هزینه های اضافی صرفه جویی کنید و این هزینه را صرف ضروریات دیگر زندگی استفاده کنید و چون از دسترنج خود شما می باشد لذت بخش است. این روش بسیار اسان و با صرفه و حرفه ای می باشد، این کتاب از حرفه ای ترین کتاب های الگوسازی و دوخت می باشد …

    ۲۷/۵۰۰تومان