bahman

برچسب - کتاب خودآموز الگو و برش

  • کتاب خودآموز الگو و برش...

    0 out of 5

       از آنجا که منبعی برای الگوی لباس بچه با متد مولر در دسترس نبود، و لزوم وجود چنین منبعی برای مدرسان خیاطی در دانشگاه ها، دانشجویان رشته طراحی دوخت و مربیان و کارآموزان آموزشگاه های آزاد و تولیدی های لباس بچه کاملا احساس می شد، بر آن شدم تا تحقیقی پیرامون لباس کودکان و نوجوانان با متد مولر انجام

    ۲۷/۵۰۰تومان