برچسب - کتاب جامع طراحی

  • کتاب جامع طراحی اندام

    0 out of 5

       آموزش طراحی اندام و لباس آموزشی است که طی آن به هنرجو کمک می شود تا با اصول و روشهای اولیه طرح اندام و طرح های مختلف و متنوع لباس آشنا شده و بصورت عملی بکار بندد و بتواند آموخته هایش را بطور صحیح و اصولی بکار گیرد. آگاهی جامع و کامل از آناتومی بدن و چگونگی شکل گیری ماهیچه ها و نوع قرار گرفتن استخوان ها و جایگاه هر یک به هنرجو کمک می کند اندام نرمال و متعادل را بشناسد …

    ۱۴/۸۵۰تومان
مشترک شدن در خبرنامه ما

مشترک شدن در خبرنامه ما

برای اطلاع از آخرین اطلاعات و بروزرسانی ها در خبر نامه ما عضو شوید

اشتراک شما ایجاد شد