bahman

برچسب - کارت بافی چیست

  • کتاب کارت بافی هنری به...

    0 out of 5

       نوار بافی، یا کارت بافی هنری است بسیار قدیمی که از زمان های دور در میان اکثر ملت هایی که پیشینه ی فرهنگی دارند رواج داشته و از آنجا که در قدیم روبان، تور و نظایر آن وجود نداشته است لذا برای تزئین لباس، دور یقه، لبه ی دامن، کمربند، بند قنداق بچه، نوار لبه ی کلاه، بند زین اسب و شتر و بسیاری مصارف دیگر از نوارهای دستبافت استفاده کرده اند

    ۱۱/۰۰۰تومان