bahman

برچسب - نقش و نگار های ایرانی

  • کتاب نقش و نگار های...

    0 out of 5

       کتاب نقش و نگار های ایرانی یکی از کتاب های مربوط به نقوش می باشد که به نقوش سنتی، تزئینی و نقوش مختلف پرداخته است. این کتاب نوشته خاصی ندارد و فوکوس و هدف اصلی آن فقط به تصویر کشیدن نقش مایه های ایرانی است.

    ۱۱/۰۰۰تومان