bahman

برچسب - طراحی و چاپ پارچه

 • کتاب دانشنامه طراحی و...

  0 out of 5

   کتاب دانشنامه طراحی و چاپ پارچه | عالم کلیتی است که به طور نظام مند ساخته و پرداخته شده است.

  عالم، جامع همه چیز است. هیچ چیز از آن خارج نیست و هر رخدادی درون آن اتفاق می افتد و دایره المعارف نیز اگر در عمل چنین نباشد، دست کم نوع آرمانی آن، می باید جامع کل معارف بشری باشد.

  دانشنامه یا دایره المعارف، مجموعه یا گردایه نوشتاری جامعی است که شامل اطلاعاتی درباره ی همه ی شاخه های دانش یا شاخه ی مشخصی از دانش است.

  نیاز گردآوری دانشنامه در طول تاریخ همواره یکی از نیازهای علمی جوامع و جزء جدایی ناپذیر تحقیقات و پژوهش هاست.

  در جهان امروز شاخه ها و شعب دانش بشری به اندازه ای پیشرفت کرده اند که هر یک نیاز به دانشنامه مخصوص به خود دارند.

  این اثر شامل مجموعه ای جامع از لغات


  ۳۳/۰۰۰تومان