bahman

برچسب - آموزش خیاطی آسان کتاب دوم

  • کتاب آموزش خیاطی آسان...

    0 out of 5

       خیاطی از مهم ترین هنرها و فن هایی است که هر خانم خانه دار و یا شاغل می تواند آن را به آسانی یاد بگیرید و در هزینه های اضافی صرفه جویی کنید و این هزینه را صرف ضروریات دیگر زندگی کنید و چون از دسترنج خود شما می باشد لذت بخش است. این روش بسیار اسان و با صرفه و حرفه ای می باشد.

    ۱۶/۵۰۰تومان