الگو آماده لباس

الگو آماده لباس

الگو آماده لباس

پیشنهاد از طریق پیامک

الگو آماده لباس

   در الگو آماده لباس به طراحی الگوی کت و همینطور دامن می پردازیم . ابتدا الگوی اولیه بالاتنه را کشیده با هر متدی که هستید بعد از روی خط آکاردمان  (۲_۳)سانت خارج میشویم وAمینامیم.واز طرفی دیگر از گوشه یقه روی سرشانه نقطهBرا مشخص میکنیم و این دو نقطه را با هلال بسیار ملایم رو به داخل بهم وصل میکنیم .
در ادامه برای این هلال یقه بنابر هر ۸ سانت یک لقی۱ سانتی میگیریم .
در ادامه از CFولبه ی الگو(۳_۴)سانت بنا بر مقدار دلخواه هلال جلوی کت اریب داخل میشویم وCمینامیم واین نقطه را هلالی به پهلو وAوصل میکنیم .
در ادامه برای برش عصایی ۲ سانت بالاتر از کارور را علامت میزنیم ولقی حلقه آستین (۱_۲)سانت همزمان با طرح عصایی میگیریم .وبرش عصایی را طراحی میکنیم.

الگو آماده لباس

برای جیب تک فیلتاب با پهنای (۱_۱/۵)سانت جای جیب بین کمر وباسن کوچک و روی برش عصایی طراحی میکنیم.
برای سجاف کت از سرشانه(۵_۷)سانت واز البه(۵_۷)سانت داخل شده وبهم وصل میکنیم و روی کاغذ الگوی دیگر رولت میکنیم .
   در ادامه برای یقه زیری کت ازCF(۳_۴)سانت پایین میاییم وMمینامیم واز طرفی روی سرشانه ۵ سانت داخل شده وDمینامیم و دو نقطهMDرا بهم وصل میکنیم و از طرفی نقطهNکه رویCFوباسن کوچک مشخص میکنیم به برش عصایی وصل میکنیم  قسمت رنگی روی تصویر را روی کاغذ الگوی دیگر رولت میکنیم که این قسمت در موقع دوخت به درز برش عصایی واز بالا به حلقه آستین وصل میشود.

الگو آماده لباس مجلسی

برای بالاتنه پشت نیز الگو را کشیده وبرش عصایی را طراحی میکنیم وپنس گودی کمر را میگیریم(۱_۳)سانت بعد سجاف یقه پشت را میکشیم .
   در ادامه برای آستین الگوی اولیه آستین را کشیده و کنترل کاپ +۱سانت را انجام میدهیم و بعد الگو را از قسمت خط پهلوی پشت جدا کرده وبه سمت راست منتقل میکنیم.
   در ادامه برای دامن از الگوی فون ۳ یا دامن نیم کلوش استفاده میکنیم به این صورت که دو خط عمود برهم میکشیم و محل تقاطع راPمینامیم وبعد( ۱/۳دور کمر _۱سانت) را بدست آورده وازPپایین میاییم و هلال خط کمر را میکشیم .
   در ادامه چون دامن در کمر کش دوزی شده است از خط کمر(۴_۶)سانت پایین میاییم دوریز میکنیم با انجام این کار خط کمر بیشتر میشود وکشدوزی انجام میشود .از نقاطKLبه اندازه (قد دامن +پهنای کش)پایین میاییم و خط لبه ی دامن را میکشیم .
social position

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مشترک شدن در خبرنامه ما

مشترک شدن در خبرنامه ما

برای اطلاع از آخرین اطلاعات و بروزرسانی ها در خبر نامه ما عضو شوید

اشتراک شما ایجاد شد