الگوهای آماده لباس(زیر گروه مقالات), مقالات

الگو مانتو جلو باز بدون دکمه

الگو مانتو جلو باز بدون دکمه
پیشنهاد از طریق پیامک

الگو مانتو جلو باز بدون دکمه

   با رسم الگو مانتو جلو باز بدون دکمه همراه پارس دوک باشید. ابتدا الگوی بالاتنه جلو را با قد دلخواه کشیده و تبدیل به الگوی رگالی می کنیم بعد از این مرحله از روی خط مرکزی جلو کلا(2-1.5) سانت داخل شده و خط عمودی تا لبه مانتو می کشیم این قسمت دوریز است.

کتاب گرایش های طراحی لباس مایری مکنزی

   بعد از جدا کردن قسمت دوریز از الگو از سرشانه ۱ سانت داخل شده و این نقطه را به نقطه A روی خط کمر وصل میکنیم و روی این خط به ازای هر ۸ سانت یک لقی ۱ سانتی میگیریم.

   بعد از این مرحله نقطه cصاف (۶_۸)سانت به سمت نقطه Dمیرویم و این نقطه را به شکل هلال طبق مدل به نقطه یAوصل میکنیم واز طرفی از نقطه D)۲_۳(سانت به چپ رفته وHنامیده و این نقطه را به ۱/۲gcوصل میکنیم . تا این مرحله تکه پایینی یقه انگلیسی را طراحی کردیم.

 

الگو مانتو جلو باز بدون دکمه

   در مرحله ی بعد از نقطه یD(۲_۳)سانت روی خط افقی به چپ رفته وH می نامیم و این نقطه را به شکل اریب به نقطه ی Nوصل میکنیم برای طراحی قسمت دال یقه که کاملا سلیقه ای .بعد از این مرحله خط شکست که از نقطه Aبه سمت سرشانه کشیده بودیم را ادامه داده وبه اندازه هلال یقه پشت الگو +۲سانت بالا میرویم وTمی نامیم و این نقطه را بصورت ۹۰ درجه وبه اندازه (۶_۸)سانت به راست میرویم و این نقطه را با خطکش به Nوصل میکنیم.

 

   در مرحله بعد فاصله بین نقطه L و نقطه Oرابه سه قسمت تقسیم کرده وبرای هر خط او زمان ۵/۰سانتی میدیم برای جلوگیری از کشیدگی یقه در پشت گردن .تکه بالایی از الگو جدا شده و جدا برش خورده وبه تکه پایین یقه وصل میشود.

برای سجاف این مدل یقه از سرشانه(۵_۷)سانت داخل شده و تا لبه مانتو ادامه میدهیم تکه بالایی یقه بین سجاف وخود مانتو قرار میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *