bahman

الگو مانتو دخترانه

الگو مانتو دخترانه

الگو مانتو دخترانه

پیشنهاد از طریق پیامک

الگو مانتو دخترانه

   با الگو مانتو دخترانه همراه ما باشید. برای این مانتو ابتدا یک خط افقی و یک خط عمود برآن به اندازه قد مانتو تا زانو می کشیم طوری که دو خط همدیگر را در نقطهAقطع کنند در صورتی که مستقیم روی پارچه انجام میدهید خط عمودی روی دولا ی باز قرار دهید.

کتاب گرایش های طراحی لباس مایری مکنزی

   در مرحله بعد ازنقطه Eبه اندازه سرشانه+آستین تا مچ روی خط افقی ادامه میدهیم وBمینامیم این پانچ چون در آستین هم حالت دراپه دارد نیازی به شیب آستین ندارد.

   در ادامه از نقطهC به اندازه ۲ سانت پایین آمده و هلال یقه را بازتر میکنیم و لقی کوچک ۵/_۷/.سانتی میگیریم و بعد این نقطه ۲ سانتی که پایین آمده بودید را به شکل هلال پر رو به بیرون به نقطهDروی خط پهلو وصل میکنیم.

الگو مانتو دخترانه

   در مرحله بعد برای ایجاد دراپه در پهلو سه خط مانند تصویر کشیده طوری که اولین خط از نقطهD ۲۰ سانت بالاتر باشد و برای هر خط اوزمان (۱۵_۲۰)سانتی میدهیم .

   در ادامه برای قسمت مچی مستطیلی به طول دور مچ+آزادی دلخواه وعرض(۸_۱۰)سانت کشیده و دو لا برش میشود و قسمت حلقه روی مجی نیز روی لباس پانچ میشود که با نوار باریک بهم وصل میشود.

   برای سجاف نیز بعد از طرح یقه (۵_۷)سانت داخل شده روی کاغذ الگوی دیگر رولت میکنیم .برای پشت نیز دقیقا تمام مراحل جلو را انجام میدهیم و روی خط کارور برش را ایجاد کرده و ازcbبه سمت داخل الگو ۱۰سانت داخل شده و خطی تا لبه پانچ می کشیم وبرای این خط اوزمان (۱۲_۶)سانتی میدهیم و به cbنیز یک پیلی(۳_۶)سانت میدهیم که این قسمت روی دولا ی بسته برش میشود .

الگو مانتو دخترانه جدید

   برای این مدل پانچ میتوانید الگوی بالاتنه جلو و پشت را جدا برش بزنید واز سرشانه درز داشته باشد یا میتوانید الگوی جلو و پشت از روی خط نارنجی الگو بهم چسب زده و یک درز در قسمت کارور پشت داشته باشد ودرز سرشانه نداشته باشد.

social position

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *